Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer God skole-hjem-kommunikasjon om barns lese- og skriveutvikling
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 04.07.2023
299,-

God skole-hjem-kommunikasjon om barns lese- og skriveutvikling

God dialog med hjemmet er en viktig del av lærerjobben. Denne boken støtter lærere i arbeidet med å kommunisere med foreldre om barns leseog skriveutvikling og bidrar til at lærerstudenter kan bli godt forberedt på hvordan de kan få til et godt skole–hjem-samarbeid.

Lærere trenger empiri som grunnlag for å kunne snakke om barns lese- og skriveutvikling. De må også vise empati med barns og foreldres behov. Målet er at kommunikasjonen mellom skole og hjem skal oppleves som meningsfylt for alle parter, og at den skal gi et viktig bidrag til elevens læring og utvikling.

Iris Hansson Myran er universitetslektor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning ved NTNU.

Henning Fjørtoft er professor i norsk fagdidaktikk ved NTNU og professor II ved Nord universitet.
Forfattere:
ISBN:
9788245043518
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
120
God skole-hjem-kommunikasjon om barns lese- og skriveutvikling