Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Iris Hansson Myran

Iris Hansson Myran er universitetslektor ved Nasjonal senter for skriveopplæring og skriveforsking (NTNU). Hun har master i spesialpedagogikk og hun har vært involvert i store nasjonale satsninger innen språk, lesing og skriving i barnehage og skole.Iris Hansson Myran har en spesiell interesse for tidlig og utforskende skriving og hun har både publisert nettressurser og artikler som omhandler dette emnet. Hun jobber også mye med skolebasert kompetanseutvikling, og er involvert i ulike Dekom-satsinger. Myran har også vært involvert i arbeidet med utvikling av ny rammeplan.

Bøker av Iris Hansson Myran