Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Agnes Brønstad

Agnes Brønstad

Agnes Brønstad er sykepleier med videreutdanning i sykepleie til eldre og kronisk syke, pedagogikk og yrkespedagogikk. Hun har skrevet en rekke lærebøker og utviklet digitale læremidler. Hun har lang erfaring som lærer og leder i videregående opplæring i yrkesfag for voksne og som lærer og leder på fagskole siden 2007. Er nå studierektor ved Fagskolen Vestfold og Telemark.

Bøker av Agnes Brønstad