Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
En doktorgradsutdanning i endring
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

En doktorgradsutdanning i endring
Et fokus på den artikkelbaserte ph.d.-avhandlingen

Doktorgradsutdanningen har gjennomgått en god del endringer de siste årene både nasjonalt og internasjonalt. Denne boka tar for seg noen av disse endringene i lys av den norske utdanningskonteksten på doktorgradsnivå.

Temaer som blir diskutert i boka:

-         Hvorfor fullfører ikke 1/3 av norske doktorgradsstipendiater sine doktorgradsstudier?

-         Hva vet man om betydningen av forskningsveiledningen i dette bildet?

-         Hva vet vi om retningslinjene og vurderingskriteriene for den artikkelbaserte ph.d.-avhandlingen?

-         Hvordan skal kandidatene posisjonere studien sin inn mot kunnskapsfronten på feltet?

-         Hvilke metodiske håndverk skal til for å mestre dette?

Gjennom de fem kapitlene i boka skisseres ulike sider ved arbeidet med den artikkelbaserte ph.d.-avhandlingen i lys av forskning, styringsdokumenter og erfaringer.

Boka er relevant for doktorgradskandidater, forskningsveiledere, forskningsgruppeledere og forskerskoler.

Rune Johan Krumsvik er professor (dr.philos.) i pedagogikk ved Universitetet i Bergen og professor II ved Høgskulen i Volda. Han er forskningsgruppeleder for forskningsgruppen Digital Learning Communities, UiB. Forskerutdanning er ett av Krumsviks fagfelt hvor han har erfaring som forskningsveileder for en rekke doktorgradsstipendiater, han holder ofte doktorgradskurs, er med i sakkyndige doktorgradskomiteer, er jevnlig opponent på disputaser, og var sentral i forskerskolen WNGER (Western Norway Graduate School of Education, UiB, 2007 2010). Han har også sittet i flere forskerutdanningsutvalg og var med i komiteen som utviklet nye retningslinjer for det utvidede sammendraget («kappen») i artikkelbaserte ph.d.-avhandlinger ved Det psykologiske fakultet, UiB.


Øvrige bidragsytere:
Marianne Øfstegaard, Universitetet i Bergen
Lise Øen Jones, Universitetet i Bergen
Fredrik Mørk Røkenes, NTNU

Boken er utgitt med støtte fra Norsk Faglitterære Forfatter -og oversetterforening


Forfattere:
ISBN:
9788245019575
Utgitt:
Utgave:
1
En doktorgradsutdanning i endring