Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Rune Johan Krumsvik

Rune Johan Krumsvik er professor i pedagogikk (dr. philos) ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen, samt professor II ved Høgskulen Stord/Haugesund. Krumsvik leiar forskingsgruppa Digital Learning Communities, UiB, som driv utdanningsforsking både i skulen og i høgare utdanning. Han har publisert fleire bøker og ei rekkje vitskaplege artiklar som omhandlar IKT, undervisning og læring, både nasjonalt og internasjonalt.

Bøker av Rune Johan Krumsvik