Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Automatiseringsteknikk 2, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211030962
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
390
Verk:
Automatiseringsteknikk (1.utgave)
Trinn:
3
Gå til ressurs
Automatiseringsteknikk 2, d-bok

Automatiseringsteknikk 2, d-bok
Praktisk reguleringsteknikk

Automatiseringsteknikk 2 handlar om praktisk reguleringsteknikk. Boka dekkjer fagområda dokumentasjon, pådragsorgan, PID-regulering, regulatorjustering, kaskaderegulering, framoverkopling, forholdsregulering, parameterstyring, prosessdata, klimaanlegg, CNC-styrte maskinar, instrumentrøyrlegging og vedlikehaldsteknikk.

Denne reviderte utgåva er utvida med instrumentrøyrlegging og ein ny dynamisk simulator om framoverkopling. Boka sine teoriar knyter praktisk bruk med nedlastbare tekniske spesifikasjonar til utstyr som blir behandla i boka. På boka sine nettressursar kan brukaren finne konkretiserande animasjonar, videofilmar og laste ned dynamiske simulatorar.

Målgruppa for boka er VG2 og VG3 automatisering i vidaregåande skule og elevar på teknisk fagskule, eller på studieretningar der automatisering ikkje er hovudfaget.

Bjørnar Larsen har undervist i automatiseringsfaget i skule og industri i ei årrekkje. Han har vore medlem i fleire fagprøvenemnder i 18 år og har skrive meir enn 30 lærebøker og kompendium for skule og industri.

Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
215,-

Bøker i samme serie