Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Bestill vurderingseksemplar

Vi sender gjerne et eksemplar av våre utgivelser til deg som vurderer læremidler for ditt undervisningssted. Læremiddelet må være aktuelt for fag og nivå på  elevene og studentene der du underviser. Vi sender kun til undervisningssteder. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. Dersom du ønsker vurderingseksemplarer av flere bøker setter vi pris på om du sender en e-post til marked@fagbokforlaget.no.