Fagbokforlaget håndterer abonnement og salg av offentlige publikasjoner.

Disse kan du kjøpe ved å følge lenken nedenfor.

Har du spørsmål kan de rettes til offpub@fagbokforlaget.no