Fra 1. november 2018 er ikke lenger Fagbokforlaget distributør av offentlige publikasjoner fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) til det private markedet.

DSS vil fra denne datoen distribuere offentlige publikasjoner både til det offentlige og til det private markedet. 

DSS kan kontaktes på følgende måte:

Webshop:          publikasjoner.dep.no
Telefon:              22 24 99 60 (mandag – fredag klokken 09:00 – 15:00)