Oppdateringer vår 2020

Nyhet! Våren 2020 kom vi med en helt ny nettapplikasjon for å lese d-bøker. Både utseende og teknologi er oppdatert. Og ikke minst kan du nå lese d-bøkene i nettleseren også uten å være koblet til nettet. https://dur.dbok.no

Oppdateringen innebærer:

- Applikasjonen dekker nå Windows, Mac og Chromebook. iPad krever fortsatt en egen app fra Appstore. Les mer om teknologikravene nedenfor.
- Du trenger ikke installere noe. Bruk nettleseren til å lese d-bøker både med og uten nettilkobling.

Om d-bok

D-bok er navnet på Fagbokforlagets digitale bøker. D-bøker har en del innebygget interaktivitet og funksjonalitet som er standard for alle bøker:

- Utheve og ta notater
- Søke etter ord og fraser
- Flere hjelpemidler for å navigere i bøkene, bl.a. med interaktiv innholdsfortegnelse, miniatyrbildevisning av sider og mulighet for å merke sider som favoritter
- Tilkoblede ordbøker med oversetting til en rekke språk.
- Alle markeringer, notater, favoritter og innstillinger er personlige blir lagret fortløpende.
- En brukerveiledning er under utarbeiding.

For gammel versjon av d-bok i nettleser (versjon 3) finnes det hjelpefilmer på flere språk.

Tekniske krav

D-bok i nettleser

Windows, Mac og Chromebook leser du d-bøker i din foretrukne nettleser ved å gå til https://dur.dbok.no. Du finner også dine d-bøker i Fagbokforlagets e-portal eller gjennom tilknyttede verkssider.

Alle de vanligste nettleserne – Chrome, Edge, Safari, Firefox, Vivaldi – er støttet på disse plattformene.

- Chrome/Chromium – v 72.0+
- Firefox – v 70.0+
- Microsoft Edge – v 16 +
- Safari – v 12.0 +
- Vivaldi –v 2.0 +

Følgende nettlesere er ikke støttet:

- Internet Explorer 11 og eldre versjoner av Internet Explorer
- Firefox i privatmodus/inkognitomodus

Følgende nettlesere kan ha noen mindre problemer, men all vesentlig funksjonalitet skal fungere:

- Microsoft Edge med EdgeHTML. (Denne versjonen av Edge fases ut i løpet av våren 2020 til fordel for nye Edge basert på Chromium. Les mer om Edge på Microsoft Edge Support.)
- Safari

Vi bruker kun informasjonskapsler til statistikk og analyse, og det skal derfor fungere fint å bruke d-bok i nettleser uten å tillate informasjonskapsler, eller i privat- eller inkognitomodus i Chrome-baserte nettlesere (dvs. ikke Internet Explorer eller Firefox).

iOS-app

På iPad og iPhone anbefaler vi at du laster ned d-bok-appen fra Appstore. Appen ble oppdatert sist i 2020.

Eldre applikasjoner

De gamle applikasjonene for nettleser og for Windows vil fortsatt være tilgjengelige i 2020, men de kommer ikke lenger til å bli aktivt videreutviklet.

Gammel nettleser-app (fases ut i løpet av 2020) på https://reader.fagbokforlaget.no. Alle vanlige nettlesere på Windows og Mac er støttet. Krever nettilgang.

Windows-app (beta). Særskilt for å lese d-bøker uten nettilgang i de tilfellene der den nye nye nettapplikasjonen ikke er stabil. Kan lastes