En kort bruksanvisning for d-bøker fra Fagbokforlaget

Introduksjon – hva er d-bok?

D-bok er navnet på Fagbokforlagets digitale bøker. En d-bok kan leses enten på nett eller som en lokalt lagret utgave i programmer – d-bok-lesere – som er utviklet av Fagbokforlaget.

D-bøker har en del innebygget interaktivitet som er standard for alle bøker, og noen bøker har tilleggsberiking. Standard funksjonalitet er blant annet:

 • Utheve og ta notater
 • Søke etter ord og fraser
 • Flere hjelpemidler for å navigere i bøkene, bl.a. med interaktiv innholdsfortegnelse, miniatyrbildevisning av sider og mulighet for å merke sider som favoritter
 • Tilkoblede ordbøker og tilrettelagt for søk i eksterne ordbøker, søkemotorer og nettleksikon

Alle markeringer, notater osv. blir lagret fortløpende, og de synkroniseres med en server slik at de kan sees uavhengig av hvilket program man bruker for å lese boka. Et unntak er dersom man ikke er koblet til nett. Da leses boka lokalt, og alle personlige notater og innstillinger blir først synkronisert når man er koblet til nett.

Tilgang og oversikt

Når du har fått tilgang til en d-bok, kan den leses på disse måtene:

 1. I en nettleser. Alle vanlige nettlesere på Windows og Mac er støttet. Innlogging gjennom http://eportal.fagbokforlaget.no eller direkte fra nettsider med lenker til d-bøker.
 2. Installerbart program for Windows (ikke touch-optimalisert): Kan lastes ned i Fagbokforlagets e-portal. Kan lese bøkene både online og offline.
 3. iPad: Er i beta-versjon. Kan lastes ned i App Store. Kan lese bøkene både online og offline.

Denne bruksanvisningen gjelder i hovedsak nettleserversjonen. De andre versjonene vil kunne inneholde litt ulik funksjonalitet.

En påminnelse: Dårlig nettilgang gjør at særlig de største bøkene er tunge å laste, og det kan gå tregt. På skoler med tregt nettverk (særlig mange brukere på samme trådløse aksesspunkt), anbefaler vi å bruke installerbart program for offlinetilgang.

Fagbokforlagets e-portal

I Fagbokforlagets e-portal kan du gå til Mine produkter > Mine d-bøker for å se en oversikt over d-bøkene du har tilgang til. Ved å klikke på en av d-bøkene, åpnes boka i et eget program.

 

Navigasjon og funksjonalitet i boka

Det finnes en del grunnfunksjonalitet som gjelder for alle d-bøker. Her er en detaljert oversikt over denne funksjonaliteten.

Åpne boka – bokmerke

Første gang du åpner en bok, enten direkte fra e-portalen eller fra d-bokhylla, kommer du til første side. Senere kommer man til den siste siden man var på. Det er altså et automatisk bokmerke. Dette synkroniseres mellom de ulike programmene for å lese d-bøker.

Øvre og nedre menylinje

All funksjonalitet i d-bøkene er tilgjengelig fra de to menylinjene øverst og nederst på skjermen. Klikk på symbolet midt på øvre eller nedre kant av boken for å åpne menylinjene, eller klikk et sted på siden for å lukke dem.

Biblioteket

I hjørnet øverst til venstre er det et ikon for å gå tilbake til biblioteket.

I biblioteket får du samme oversikten over bøkene som du så i e-portalen, men det er mulig å sortere bøkene og endre språk for d-bok-leseren.

Navigere

Naviger mellom sidene på en av disse måtene:

 • Bla med piltaster på tastaturet
 • Bla ved å klikke langt borte på høyre eller venstre side
 • Åpne nedre menylinje og klikk på pilene for å bla eller klikk direkte på navigasjonslinjen for å hoppe til en side lengre unna.
 • Nedre menylinje har også miniatyrbilder (thumbnails). Det er veldig nyttig for navigasjon til sider i nærheten av der du er.

Innholdsfortegnelse

I øverste venstre hjørne er en interaktiv innholdsfortegnelse med lenker til kapitler og underkapitler.

Favoritter

En side kan merkes som favoritt ved å klikke på stjernen øverst til venstre eller høyre.

Du kan finne igjen favirittsidene under menyen Se uthevinger og notater. Favoritter vises også med en trekan på den nederste navigasjonssiden.

Gå til side

Gå direkte til en side ved å skrive inn et nytt sidetall nede til høyre.

Zoom

Øverst til høyre finnes zoom, søk og instillinger. Zoom til full vindusstørrelse eller 100 % ved å klikke på symbolet, eller zoom ut og inn ved å klikke på pluss og minus.

Søk

Klikk på søkesymbolet for å få opp et skrivefelt for å søke.

Du kan søke etter enkeltord, ett eller flere ord, eller etter "hele fraser".

Resultatet for søket kommer i ordnet rekkefølge etter sidetallene i boka.

Søk er kun tilgjengelig online.

 

Studieverktøy: utheving, notat, ordbank og oppslag/søk

Studieverktøyene er uthevinger, notater, oppslag og søk.

Marker et tekstområde ved å klikke og dra musa over, og få opp en meny for hva du kan gjøre. Tips: Dobbeltklikk et ord for å markere det.

Utheving

Det markerte området blir stående med gul bakgrunnsfarge.

Notat
Det markerte området blir stående med grønn bakgrunnsfarge. Merk: notater er knyttet til steder i teksten og kan kun lages på denne måten.

Din ordbank
Et tokolonnenotat for språkgloser eller begreper som du lager selv. Ordet eller frasen legges inn i ordbanken, så kan du redigere ordet/frasen og skrive inn en forklaring. Merk: oppføringer i ordbanken er ikke knyttet til teksten og kan også lages fra menyen.

Slå opp
Når du slår opp på et ord, får du et oppslag i Fagbokforlagets innebygde ordbøker med oversetting til det språket du har valgt som oversettingsspråk i menyen. I tillegg kommer det opp en hurtigliste med lenker til ordbøker på nett, søkemotorer og leksikon. Du velger selv hvilke ordbøker osv. som skal vises i denne oversikten.

Fagbokforlagets egne ordbøker og ordlister er særlig verdifulle for minoritetsspråklige elever. Disse kommer med alle d-bøker. Vi har pr. i dag om lag 22.000 grunnord på bokmål. Med bøyde former gir det treff på ca. 100.000 ord. Tilsvarende ordliste for nynorsk kommer høsten 2016. Hovedformene er oversatt til 26 språk. Noen språk blir nærmest komplett, med 22.000 oversatte hovedformer. Dette gjelder engelsk, arabisk, dari, pashto, tigrinja og kurmanji. Resten av språkene har alt fra 3500 oversettinger og oppover. Vi gir kontinuerlig ut flere lærebøker rettet mot fremmedspråklige, og i arbeidet med dette øker antall ord og oversettinger dynamisk.

Meny for favoritter, uthevinger, notater og ordbank

Øverst til venstre er menyen der du finner en oversikt over favoritter, uthevinger og notater.

Favorittsider vises som miniatyrbilder.

Alle notater og uthevinger kan lagres som tekstfil eller skrives ut.

Ekstra beriking

Siden alle d-bøker kommer i et html-format, er det svært mange muligheter for å berike bøkene med ekstra, interaktivt, innhold. Men det er til dels stor forskjell på bøker som er konvertert fra pdf og bøker som er ombrukket direkte i html. I konverterte bøker er all layout helt fast, og det er derfor begrensninger på hva slags beriking man kan legge direkte på boksidene. I hovedsak legges det inn lydfiler, videoer og lenker, og dette legges i et "lag" på toppen. Men det er mulig å legge inn annet tilleggsmateriell som en forlengelsen av den enkelte boksiden.

Eksempler på beriking i pdf-konvertert bok

 • Innlest lyd som spilles av fra egne lydfiler.
 • Videoer. De kan vises i fullskjermformat ved å klikke nede til høyre i framviseren.
 • Ekstra interaktive oppgaver som legges nedenfor den ordinære boksiden.

 

HTML-bok med fast layout

Junior Scoop 1–2 Workbook er brukket om i html (altså ikke konvertert fra pdf), og har derfor mye mer innebygget interaktivitet.

 • Se f.eks. på s. 7–8. Her kan du klikke på tallene for å høre lyd. I en pdf-konvertert bok (som altså er nesten alle bøkene våre) må vi legge inn lydikoner som et "lag" på toppen i stedet for å bygge dem inn i boksiden.
 • På samme side 7 er det interaktive dra og slipp-oppgaver og klikk og lytt. Og helt nederst på siden ligger ekstra lærermateriell: regler og sanger med tekster og forklaringer. Tekstene er dessuten enkle å skrive ut – bare trykk utskriftikonet oppe til høyre
 • På s. 12 kan du skrive inn svar i skriveruter. (Men det er ingen automatisk retting av disse svarene.)

HTML-bok med flytende layout

Den første d-boken med flytende layout er New Stunt, som ble publisert i august 2016.

 Flytende layout har disse fordelene:

 • Bøkene tilpasser seg den enheten de leses på.
 • Kildekoden er mer robust, så bøkene er raskere og mer stabile.
 • Det er enklere å legge til ekstra beriking og enklere å oppdatere bøkene.

Ulemper:

 • Bøkene er ikke lenger like side for side med papirbøkene.
 • Det er mer arbeid å produsere slike bøker, ihvertfall dersom papirbøkene foreligger og det ikke er tatt særskilt hensyn til denne produksjonsmetoden under tilvirkingen av papirbøkene.

Flytende layout gjør at bøkene også kan leses på mindre enheter.