Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Yrkesutøvelse, Brettboka
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
265,-

Yrkesutøvelse, Brettboka
Tannhelsesekretær Vg3

Yrkesutøvelse er ett av de tre programfagene i den videregående utdanningen for tannhelsesekretær Vg3. Denne boka dekker kompetansemålene i læreplanen, og vil gi deg nødvendige kunnskaper som gjør at du som tannhelsesekretær kan utføre administrative oppgaver på klinikken og legge til rette for og assistere ved munn- og tannbehandlinger. Gjennom å arbeide med lærestoffet i denne boka vil du få kunnskap om det regelverket som regulerer tannhelsetjenesten, om laboratoriearbeid, dental røntgen, planlegging, gjennom-føring, dokumentering og vurdering av arbeidsoppgaver i tråd med pasientenes behov og gjeldende regelverk. Etter endt skolegang står du godt rustet til å møte arbeidslivet på tannklinikken.

Boka er delt inn i sju kapitler:
  • Første møte med tannklinikken
  • Røntgenarbeid
  • Arbeidsoperasjoner ved tannbehandling
  • Vedlikehold av instrumenter
  • Administrasjon på tannklinikken
  • HMS og kvalitetsutvikling
  • Ergonomi
Forfatterne:
Elin Wilhelmsen er utdannet både som apotektekniker og tannhelsesekretær. Elin Wilhelmsen arbeider som tannhelsesekretær og klinikkoordinator på Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge.

Anne-Gro Årmo er utdannet tannhelsesekretær og har arbeidet i yrket i 32 år. Anne-Gro Årmo arbeider nå som tannhelsesekretær ved Rjukan tannklinikk, hun er nestleder i Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) og tillitsvalgt i «Parat».

Hanne Ernstsen er tannpleier og faglærer i helse- og sosialfag. Hanne Ernstsen arbeider som koordinator/ studieveileder i Studieverksted (opplæringstilbud for voksne i videregående skole) i Troms Fylkeskommune.
Forfattere:
ISBN:
9788241207617
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
341
Trinn:
VG3
Yrkesutøvelse, Brettboka