Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
359,-

Yrkessjåfør. Modul G3/G4.
Godstransportend vilkår og praksis

Denne boka er en del av et læreverk for grunnutdanning av yrkessjåfører. Verket er basert på Vegdirektoratets læreplan for yrkessjåførutdanningen og er laget i nært samarbeid med
transportbransjen og trafi kkskoler. Boka er lettlest, den har oppgaver i slutten av hvert
kapittel, kilder og stikkordliste.

Boka er skrevet av Bernhard Hauge og Einar Spurkeland, begge med solid bakgrunn
fra godstransport.

Bøker som inngår i verket for grunnutdanningen:
  • Yrkessjåfør. Modul 1. Introduksjon, kjøretøyteknikk, optimal bruk av tunge kjøretøy og HMS
  • Yrkessjåfør. Modul 2. Vegtransporten og samfunnet, kommunikasjon, kjøretøyets konstruksjon og virkemåte
  • Yrkessjåfør. Modul G3 og G4. Godstransporten. Vilkår og praksis
  • Yrkessjåfør. Modul P3 og P4. Persontransporten. Vilkår og praksis
  • Yrkessjåfør. Modul 5. Sikker atferd på vegen

Disse bøkene er samlet i en fellesutgave:
  • Yrkessjåfør. Modul 1–5. Person- og godstransport

Fagbokforlaget har også et læreverk for etterutdanning av yrkessjåfører:
  • Yrkessjåfør. Modul 1–5. Etterutdanning. Person- og godstransport
  • PowerPoint-presentasjon som følger læreboka modul for modul
Forfattere:
ISBN:
9788211034601
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
155
Yrkessjåfør. Modul G3/G4.