Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Yrkessjåfør. Modul 5.
Forfattere:
ISBN:
9788211036681
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
64
Yrkessjåfør. Modul 5.

Yrkessjåfør. Modul 5.
Sikker atferd på vegen

Denne boka er en del av et læreverk for grunnutdanning av yrkessjåfører. Verket er basert på Vegdirektoratets læreplan for yrkessjåførutdanningen og er laget i nært samarbeid med transportbransjen og trafikkskoler. Boka er lettlest, den har oppgaver i slutten av hvert kapittel, kilder og stikkordliste.

Boka er skrevet av Jarl Ove Glein og Bernhard Hauge, begge med solid bakgrunn fra trafikkundervisning.

Bøker som inngår i verket for grunnutdanningen:

  • Yrkessjåfør. Modul 1. Introduksjon, kjøretøyteknikk, optimal bruk av tunge kjøretøy og HMS
  • Yrkessjåfør. Modul 2. Vegtransporten og samfunnet, kommunikasjon, motor og drivverk
  • Yrkessjåfør. Modul G3 og G4. Godstransporten. Vilkår og praksis
  • Yrkessjåfør. Modul P3 og P4. Persontransporten. Vilkår og praksis
  • Yrkessjåfør. Modul 5. Sikker atferd på vegen
Disse bøkene er samlet i en fellesutgave:
  • Yrkessjåfør. Modul 1-5. Person- og godstransport
Fagbokforlaget har også et læreverk for etterutdanning av yrkessjåfører:
  • Yrkessjåfør. Modul 1–5. Etterutdanning. Person- og godstransport
  • PowerPoint-presentasjon som følger læreboka modul for modul
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
205,-