Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
1 669,-
inkl. mva

Yrkessjåfør. Etterutdanning. Person- og godstransport (PowerPoint-serie)
Modul 1-5

Denne lysarkserien er lagt opp etter læreboka for etterutdanning av yrkessjåfører modul 1-5 (ISBN 9788211032027). Serien kan brukes av deg som skal undervise yrkessjåførene som er inne til regelmessig etterutdanning. 

Serien har flere lysark som kan omhandle det samme, og det er derfor ikke meningen at alle lysarkene skal benyttes i undervisningen. Du velger selv ut de arkene som vil forsterke og illustrere budskapet i undervisningen din, og du kan tilpasse teksten etter eget behov. Totalt består lysarkserien av ca. 400 ark, fordelt på Innledning og modulene 1-5.

Lysarkserien er laget av Per Haukeberg, som også har skrevet læreboka. Haukeberg er førstelektor ved Nord Universitet. Han har kjørt lastebil i inn- og utland, og han har fagbrev som yrkessjåfør. Han har lang erfaring med utdanning av yrkessjåfører og lærere til transport- og yrkessjåførfaget.

Til info: Når du kjøper denne lysarkserien, betaler du kun én gang, og eier den. 

Du skal likevel velge «12 måneders abonnement» når du kjøper den.  

Kontakt heidi.bang@fagbokforlaget.no ved spørsmål. 


Forfattere:
ISBN:
9788211043221
Utgitt:
Utgave:
6
Sider:
400
Yrkessjåfør. Etterutdanning. Person- og godstransport (PowerPoint-serie)