Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Ikke i ordinært salg
31,-

YRK
Lese- og skriveverktøy, norsk VG2 yrkesfag

YRK Lese- og skriveverktøy gir elevene støtte i arbeidet med å lese og skrive tekster. Ressursen er utarbeidet for norsk Vg2 yrkesfag og egner seg særlig godt for minoritetsspråklige elever, elever med behov for lese- og skrivestøtte og for elever som motiveres av yrkesrelevans i norskfaget. Ressursen er først og fremst for norskfaget, men kan også brukes tverrfaglig.

YRK Lese- og skriveverktøy gjør norskfaget yrkesrettet og relevant gjennom tekster som er valgt ut spesielt for elever på yrkesfag. Ressursen dekker i første omgang sjangrene søknad, CV, appell, fagartikkel, yrkesintervju og debattinnlegg. I løpet av våren vil vi utvide med instruksjon, reklame, logg og rapport og dikt og fortellende tekster. Med teksten i sentrum får elevene jobbe med en rekke oppgaver innenfor tekstforståelse, grammatikk og egen skriving.

Hver tekst har:
  • begrepsforklaringer 
  • førlesningsoppgaver, tekstforståelses- og refleksjonsoppgaver
  • skriftlige og muntlige fordypningsoppgaver
  • selvrettende språkoppgaver
  • skriverammer, disposisjon og huskelister
  • Kompetansemål

YRK Lese- og skriveverktøy har tekster for programområdene på Bygg- og anleggsteknikk og vil etter hvert bygges ut med innhold for de andre utdanningsprogrammene på yrkesfag.

Forfattere:
ISBN:
9788211035875
Utgitt:
Utgave:
1
Trinn:
VG2
YRK