Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer YRK
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Forventes utgitt 01.01.2023
0,-

YRK
Lese- og skriveverktøy, norsk VG2 yrkesfag

YRK Lese- og skriveverktøy gir elevene støtte i arbeidet med å lese og skrive tekster. Ressursen er utarbeidet for norsk Vg2 yrkesfag og egner seg særlig godt for minoritetsspråklige elever, elever med behov for lese- og skrivestøtte og for elever som motiveres av yrkesrelevans i norskfaget. Ressursen er først og fremst for norskfaget, men kan også brukes tverrfaglig.

YRK Lese- og skriveverktøy gjør norskfaget yrkesrettet og relevant gjennom tekster som er valgt ut spesielt for elever på yrkesfag. Ressursen dekker sjangrene søknad, CV, appell, fagartikkel, instruks, intervju, leserinnlegg, reklame, skjønnlitteratur og dokumentasjon. Med teksten i sentrum får elevene jobbe med en rekke oppgaver innenfor både forståelse, grammatikk og egen skriving.

Hver tekst har:
  • fargemarkering av virkemidler og uttrykk
  • begrepsforklaringer 
  • førlesningsoppgaver og refleksjonsoppgaver
  • selvrettende språkoppgaver
  • innlest lyd
  • morsmålsstøtte på flere innvandrerspråk
  • skriverammer, huskelister og forslag til vurdering

YRK Lese- og skriveverktøy har tekster for programområdene på Bygg- og anleggsteknikk og vil etter hvert bygges ut med innhold for de andre utdanningsprogrammene på yrkesfag.

Forfattere:
ISBN:
9788211035875
Utgitt:
Utgave:
1
Trinn:
VG2
YRK