Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Weiter geht's Arbeidsgrammatikk, d-bok, 2. utg
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Heftet

Ikke i ordinært salg
101,-

Weiter geht's Arbeidsgrammatikk, d-bok, 2. utg
Tysk Vg1 og Vg2 (tysk II)

Nye Weiter geht’s revidert etter fagfornyelsen 2020,fokuserer på at elevene skal kunne uttrykke egne ønsker, meninger og følelser, samt lære å samhandle om dagligdagse temaer. Elevene møter et moderne tysk språk, med et aktualisert innhold som følger kjerneelementene i fagfornyelsen.

Strukturen i verket er laget for å stimulere til økt ordforråd: Det er et rikt utvalg av gloser til alle tekster, egne gloselister samt at mange av bildene i boka inneholder gloser og fraser som hjelper eleven med å forstå hvordan ord brukes i ulike kontekster. Elevene inspireres til muntlig bruk av språket fra dag én, gjennom ulike typer oppgaver.

En kombinasjon av autentiske og tilrettelagte tekster gir god variasjon i vanskelighetsgraden. I tillegg kan elevene jobbe videre med kulturelle uttrykksformer knyttet til blant annet: omgangsformer, tradisjoner og skikker, musikk, kunst og litteratur.
De ulike oppgaveformene oppfordrer elevene til å bruke og videreutvikle egne strategier for lesing, skriving, lytting, tale, samhandling, ord- og grammatikklæring.
Forfattere:
ISBN:
9788211044198
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
168
Trinn:
VG1, VG2
Weiter geht's Arbeidsgrammatikk, d-bok, 2. utg