Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Vitenskap, etikk og politikk
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
459,-

Vitenskap, etikk og politikk

- Har mennesket fri vilje?
- Bør vi være egoister, eller bør vi tenke på fellesskapets beste?
- Har individet uendelig verdi, eller kan en person ofres hvis man dermed redder hundre andre?
- Har vi rett til å prioritere menneskets interesser fremfor dyrs?
- Bør vi utvikle atomvåpen?

Disse og mange andre spørsmål drøftes grundig i denne boken. Her gis en oversikt over følgende etiske teorier: Kants pliktetikk, nytteetikk, etisk intuisjonisme, moralsk relativisme, dydsetikk, etisk egoisme og etisk altruisme. Gjennom å behandle aktuelle og kompliserte tema fra offentlig debatt og politikk, viser boken hvordan man kan bruke etiske teorier til å analysere ulike problemstillinger.

Den sentrale tematikken er forholdet mellom vitenskap, teknologi, etikk og politikk. En viktig tråd er hvordan forskning legger premisser for politikk, men også hvordan politiske beslutninger bereder grunnen og setter rammer for så vel forskningen som forskningsetikken.

Grepet i boken er gjennomgående systematisk, og den skiller seg fra mange andre på feltet med sitt fokus på aktuelle problemstillinger. Leseren oppfordres til å reflektere på egen hånd ved å ta utgangspunkt i teoriene og eksemplene i boken.

Boken kan brukes i ulike emner ved universiteter og høyskoler der refleksjon over vitenskap og vitenskapens samfunnsrolle står sentralt. Den passer godt til examen philosophicum og andre innføringsemner, men også til emner på høyere nivå. Boken henvender seg dessuten til samfunnsengasjerte mennesker generelt.

Innhold og innledning: http://bit.ly/2B8SpuX

Lars Johan Materstvedt er professor i filosofi ved NTNU i Trondheim. Han har doktorgrad i politisk filosofi og etikk. Se www.materstvedt.net

«... forfatteren har klart å skrive en bok som både kan fungere som en innføringsbok for laveregradsstudenter, og en bok som kan få høyeregradsforskere til å følge Trond Viggos oppfordring: Du må tenke sjæl.» - Forskerforum, se https://www.forskerforum.no/vapenproduksjon-nobelforskning-og-bukowski/

Forfattere:
ISBN:
9788245021813
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
201
Vitenskap, etikk og politikk