Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Visuelle perspektiv, Tallteori
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
479,-

Visuelle perspektiv, Tallteori

I denne boka gis en grunnleggende innføring i tallteori. Fremstillingsmåten sikter mot utvikling av robuste begreper gjennom god kontakt med det språklige, visuelle og konkrete. Innsikt og begrunnelser vektlegges. Emner som tas opp er kvadratsetningene, bruk av variable og indekser, figurtall, tallfølger, delelighet, faktorisering, primtall, diofantiske ligninger og kongruensregning. Boka er skrevet til fordypningsstudier i lærerutdanningen, men kan også brukes som støttelitteratur ved universitetsstudier.

Serien "Visuelle perspektiv" inneholder tre bøker:
Avbildninger og symmetri
Lineæralgebra
Tallteori

Forfatteren er førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark, Hamar. Han har forfattet lærebøker i algebra og geometri og har skrevet artikler i tidsskrifter Tangenten.
Forfattere:
ISBN:
9788290898651
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
193
Visuelle perspektiv, Tallteori