Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Visjon og valg
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Visjon og valg
Om filosofi, etikk og livssyn

Har tilværelsen noen mening? Har vi en fri vilje? Hvordan skal vi leve?
Dette er viktige spørsmål som opptar mange. Og selv om vi kan arbeide med dem alene, vil de fleste ha stor nytte av en form for innføring. 

Visjon og valg tar opp ulike dimensjoner ved disse spørsmålene og gir kunnskaper om filosofi, livssynsproblematikk og etiske spørsmål.
Boka er skrevet for studenter ved grunnskolelærerutdanningen, praktisk-pedagogisk utdanning og andre profesjonsutdanninger. Den er også aktuell for alle som ønsker dypere innsikt i emnene.

Erik Brøntveit er høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark og har lang undervisningserfaring både fra høgskole og videregående skole.
Knut Duesund er førstelektor og prorektor ved Høgskolen i Telemark og har undervisningserfaring fra høgskole, videregående skole og folkehøgskole
Forfattere:
ISBN:
9788245009798
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
329
Visjon og valg