Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Engelsk
Trinn: 8 - 10
Komponenter: Digital ressurs i 5 deler

OM VERKET
Write on! er et heldigitalt læremiddel for elever på ungdomstrinnet. Læremidlet veileder elevene gjennom alle faser av skriveprosessen og styrker elevenes skriftlige ferdigheter i faget. Write on! kan brukes både hjemme og i klasserommet, av både lærer og elev. 

Ressursen er gratis.

Write on! består av fem moduler:

Writing different types of texts
Her finner elevene et skriveverktøy som hjelper dem med å kunne uttrykke seg skriftlig i engelsk. Modulen har undervisningsfilmer som presenterer ulike sjangre, og elevene får tilgang til forskjellige eksempeltekster med innlest lyd. Deretter kan elevene velge skriveoppgaver knyttet til hver sjanger. 

Language bank
Elevene får veiledning om språk knyttet til de ulike skriveprosessene i Language bank. Her finner elevene nyttig informasjon om følgende tema:

  1. Spoken and written English
  2. Finding the right word
  3. Connecting ideas
  4. Expressing opinions
  5. Grammar hotspots
  6. Punctuation tips
  7. Checklists

Alle tekster er støttet med innlest lyd.

Preparing for the exam og What to do in the exam
Her får elevene råd og vink angående forberedelser til eksamen, samt tips til hvordan man yte sitt beste i en eksamenssituasjon. 
Tekstene som inngår i modulene er støttet med innlest lyd.

Timeline
Tidslinjen gir elevene et innblikk i ulike epoker, forfatterskap og litterære verk fra den engelske litteraturhistorien.

Lindis Hallan er tospråklig (norsk og engelsk), har bachelorgrad i tysk og fransk fra Oxford University, England, og videreutdanning i fremmedspråksdidaktikk. Hun har arbeidet i over 20 år med språkundervisning, utvikling av undervisnings-materiell samt innlesing av fagbøker og skolebøker. Som forfatter er hun spesielt opptatt av å tilrettelegge autentiske lydinnslag for læring, å bruke bilder og tekst som gjør elever nysgjerrige, og å hjelpe elever til å uttrykke egne tanker og ideer på engelsk.

Haavard Pettersen har vært lærer i engelsk, samfunnsfag og fransk ved Ris skole i siden 2004. Han har cand. mag.-grad fra Universitetet i Oslo, med mellomfag i engelsk samt mellomfag fransk og grunnfag statsvitenskap. Før han ble lærer, arbeidet han blant annet som oversetter og tolk ved den Indiske Ambassade i Oslo. Som lærer har han vært spesielt opptatt av tverrfaglighet med samfunnsfag, og å finne autentiske, oppdaterte tekster og materiale til dette.

Write on! er en digital nettressurs som passer for både lærer og elev – i klasserommet og som et ledd i omvendt undervisning.

Ønsker du tilgang, ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no
Ressursen er gratis.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger angående verkets struktur og faglige innhold? Kontakt redaktør Cathrine Falck: cathrine.falck@fagbokforlaget.no 
Har du spørsmål vedrørende tilgang, vurdering eller skolebesøk? Kontakt markedskonsulent Lena Borge: lena.borge@fagbokforlaget.no 

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun