Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Verkstedet  er et heldigitalt læremiddel for de praktisk-estetiske fagene kunst og håndverk, musikk og mat og helse på ungdomstrinnet. Her finner du undervisningsfilmer, praktiske gjørefilmer, bilder, tekster, oppgaver og tidslinjer. Alt er tilpasset læreplanen, slik at du kan drive spennende og kvalitetssikret undervisning. Verkstedet gir elevene god støtte ved forberedelse til timer, prøver og prosjekter, og er på den måten svært egnet til omvendt undervisning.

De praktisk-estetiske fagene inneholder mye taus kunnskap og teknikker som ofte eksisterer bare i det tredimensjonale rom og dermed har vært vanskelig å formidle skriftlig.  Verkstedet tar høyde for fagenes spesielle læremiddelbehov gjennom å bruke video og foto på en måte som gjør det enklere for eleven å være selvstendig i sin kunnskapssøken og utprøving, samtidig som det gir en digital understøtting av lærerens formidling. Vi håper og tror at Verkstedet kan bidra til å fristille lærerens tid til oppfølging av spesifikke utfordringer i større grad, samtidig som elevene får et bedre grunnlag for å være mer selvstendig, både i timene og ved egenstudium.   

Klikk på lenken for å komme direkte til Verkstedethttps://verkstedet.portfolio.no/

Pris pr lisens er kr. 41,- inkl. mva.

For å få tilgang til Verkstedet, eller dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med oss på digitalt@fagbokforlaget.no

Verkstedet består av tre deler:

Tema
Her presenteres elevene for ulike emner gjennom undervisningsfilmer, praktiske gjørefilmer, bilder, tekster og oppgaver.

KUNST OG HÅNDVERK
Med pinner, krok og nål – lær strikking og hekling
Å tegne med lys – fotografi, teori og praksis
Snurr film! – film, teori og praksis
Ta tre, betal for to! – reklame, logo og markedsføring
Hvordan si mye med lite – visuell kommunikasjon og symbolbruk
Levende spor – lær mer om mønster
Sett DEG inn i kunsthistorien – kunst og kunsthistorie
Stol på meg – redesign
Bill.mrk. Kjøttmeis søker krypinn – hvordan bygge med tre
Minihytta – et fristed i naturen – arkitektur og miljøperspektiv
Design forbedrer verden – lær mer om design

MUSIKK
Spill i vei – lær et instrument
Dance like nobody’s watching – lær en dans
Musikk non stop – les om musikk
Rockens historie – fra blues til The Beatles
Notasjon – musikkens språk
Å skrive om musikk – utforsk musikken rundt deg

MAT OG HELSE
Lag maten! – fra råvarer til ferdig mat
Mat og bærekraft – matproduksjon, bærekraft, miljø og helse
Spis sunt! – les om næringsstoffer og råvarer
Server maten! – matkultur, tradisjoner og måltider

Tidslinjer
Kunst- og musikkhistorien beskrives i tidslinjer hvor elevene kan utforske og lære mer om de ulike epokene.

Verktøykassa
Undervisningsfilmer, praktiske gjørefilmer, vurderingsskjema og andre hjelpemidler ligger som redskaper i en egen verktøykasse.

Webinar
Hvordan kan skaperglede i faget kunst og håndverk spille en viktig rolle for det tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring?

→ Se webinaret her

 

Verkstedet har oppdatert kompetansemålene til fagfornyelsen og kan derfor brukes til den nye læreplanen.

 

Trude Kallestad er adjunkt ved Ådnamarka skole i Bergen kommune, og har lang undervisningserfaring fra mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Trude har tidligere gitt ut lærebøkene «Kunst- og håndverkstimen» (1.–7. trinn) og «Kunst, håndverk, teknologi og design». Sammen med Janne Lepperød drev hun maleskolen «Minilangelo» – en maleskole for barn i alle aldre.

Janne Lepperød er adjunkt med lang erfaring fra barne- og ungdomsskolen. Hun har tidligere jobbet som kreativ leder for maleskolen «Minilangelo», som Kultursjef i Tjøme kommune, og nå jobber hun som formidlingskonsulent i Kunst i Skolen. Janne har utgitt lærebøkene «Kunst- og håndverkstimen» (1.–7. trinn) samt læreboken «Kunst, håndverk, teknologi og design». 

Eva Lutnæs har en doktorgrad om standpunktvurdering i grunnskolefaget kunst og håndverk fra Arkitektur og designhøgskolen i Oslo. Hun arbeider som lektor i kunst og håndverk på ungdomstrinnet og postdoktor i forskergruppa Design Literacy ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Aria Senemar har mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, i tillegg til studier i nordisk språk og litteratur. Aria har bred erfaring med undervisning fra Osloskolen, og er spesielt opptatt av god vurderingspraksis og arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag.  

Holgar Johannesen har lærerutdannelse fra lærerskolen i Torshavn på Færøyene og mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Holgar har jobbet i Osloskolen i 6 år og undervist pianoelever i 14 år. Som underviser og forfatter er han opptatt av utnytte de muligheter som moderne teknologi gir i form av videoer, lydfiler, apper og lignende.

Rannveig Førland jobber som universitetslektor ved OsloMet, storbyuniversitetet, og underviser lærerstudenter i mat og helse. I tillegg er hun lektor ved Solvang ungdomsskole i Asker. Rannveig er utdannet faglærer, og har hovedfag i ernæring, helse og miljø. Hun har flere års erfaring i å undervise i mat og helse på ungdomstrinnet, og er opptatt av å formidle matglede, livsmestring og kunnskap om mat, ernæring og helse blant unge mennesker.

Hanne Müller er dr.philos. og førsteamanuensis i mat og helse ved OsloMet, storbyuniversitetet. Hun er utdannet faglærer i ernæring, helse og miljø, ernæringsfysiologi og bedriftsøkonom. Hanne har lang erfaring med å undervise og veilede lærerstudenter i mat og helse, og forsker nå på aktiv læring som pedagogisk metode.

Verkstedet fungerer for både datamaskin, nettbrett og mobil. 

Pris pr lisens er kr. 41,- inkl. mva.

For å få tilgang til Verkstedet, eller dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med anne.koch@fagbokforlaget.no 

Se webinaret: Hvordan kan skaperglede i faget kunst og håndverk spille en viktig rolle for det tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring?

→ Se webinaret her

Ressursen dekker kompetansemålene for musikk, kunst og håndverk og mat og helse. 

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun