Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Verkstedet er et heldigitalt læremiddel for de praktisk-estetiske fagene K&H og musikk på ungdomstrinnet. Her finner du inspirasjonsfilmer, praktiske gjørefilmer, bilder, tekster, oppgaver og tidslinjer. Alt er tilpasset læreplanen slik at du kan drive spennende og kvalitetssikret undervisning. Verkstedet gir elevene god støtte ved forberedelse til timer, prøver og prosjekter, og er på den måten svært egnet til omvendt undervisning.

De praktisk-estetiske fagene inneholder mye taus kunnskap og teknikker som ofte eksisterer bare i det tredimensjonale rom og dermed har vært vanskelig å formidle skriftlig.  Verkstedet tar høyde for fagenes spesielle læremiddelbehov gjennom å bruke video, animasjon og foto på en ny måte som gjør det enklere for eleven å være selvstendig i sin kunnskapssøken og utprøving, samtidig som det gir en digital understøtting av lærerens formidling.  Vi håper og tror at Verkstedet kan bidra til å fristille lærerens tid til oppfølging av spesifikke utfordringer i større grad, samtidig som elevene får et bedre grunnlag for å være mer selvstendig, både i timene og ved egenstudium.   

Klikk på lenken for å komme direkte til Verkstedethttps://verkstedet.portfolio.no/

Verkstedet består av tre deler:

Tema
Her presenteres elevene for ulike emner gjennom filmer, intervjuer, bilder, tekster, gjørefilmer og oppgaver.

Kunst og håndverk
Med pinner, krok og nål – lær strikking og hekling
Å tegne med lys – fotografi, teori og praksis
Snurr film! – film, teori og praksis
To to, betal for tre! – reklame, logo og markedsføring
Hvordan si mye med lite – visuell kommunikasjon og symbolbruk
Levende spor – lær mer om mønster
Sett DEG inn i kunsthistorien – kunst og kunsthistorie
Stol på meg – redesign
Bill.mrk. Kjøttmeis søker krypinn – hvordan bygge med tre
Minihytta – et fristed i naturen – arkitektur og miljøperspektiv
Design forbedrer verden – lær mer om design

Musikk
Spill i vei – lær et instrument
Dance like nobody’s watching – lær en dans
Musikk non stop – les om musikk
Rockens historie – fra blues til The Bealtes
Notasjon – musikkens språk
Å skrive om musikk – utforsk musikken rundt deg

Tidslinjer
Kunst- og musikkhistorien beskrives i tidslinjer hvor elevene kan utforske og lære mer om de ulike epokene.

Verktøykassa
Praktiske gjørefilmer, vurderingsskjema og andre hjelpemidler ligger som redskaper i en egen verktøykasse.

Trude Kallestad er adjunkt ved Ådnamarka skole i Bergen kommune, og har lang undervisningserfaring fra mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Trude har tidligere gitt ut lærebøkene «Kunst- og håndverkstimen» (1.–7. trinn) og «Kunst, håndverk, teknologi og design». Sammen med Janne Lepperød drev hun maleskolen «Minilangelo» – en maleskole for barn i alle aldre.

Janne Lepperød er adjunkt med lang erfaring fra barne- og ungdomsskolen. Hun har tidligere jobbet som kreativ leder for maleskolen «Minilangelo», som Kultursjef i Tjøme kommune, og nå jobber hun som formidlingskonsulent i Kunst i Skolen. Janne har utgitt lærebøkene «Kunst- og håndverkstimen» (1.–7. trinn) samt læreboken «Kunst, håndverk, teknologi og design». 

Eva Lutnæs har en doktorgrad om standpunktvurdering i grunnskolefaget kunst og håndverk fra Arkitektur og designhøgskolen i Oslo. Hun arbeider som lektor i kunst og håndverk på ungdomstrinnet og postdoktor i forskergruppa Design Literacy ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Aria Senemar har mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, i tillegg til studier i nordisk språk og litteratur. Aria har bred erfaring med undervisning fra Osloskolen, og er spesielt opptatt av god vurderingspraksis og arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag.  

Holgar Johannesen har lærerutdannelse fra lærerskolen i Torshavn på Færøyene og mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Holgar har jobbet i Osloskolen i 6 år og undervist pianoelever i 14 år. Som underviser og forfatter er han opptatt av utnytte de muligheter som moderne teknologi gir i form av videoer, lydfiler, apper og lignende.

For å få tilgang til Verkstedet, ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no

For å få mer informasjon om innholdet i verket, ta kontakt med markedskonsulent silje.iselin.boyum@fagbokforlaget.no eller redaktør cathrine.falck@fagbokforlaget.no

GRATIS FAGDAG FOR LÆRERE I MUSIKK OG K&H

BERGEN: 07.03.2018 på Litteraturhuset i Bergen
OSLO: 14.03.2018 på Litteraturhuset i Oslo

Er du en av dem som trenger nye tips til gode undervisningsopplegg i musikk og K&H? Synes du kanskje det er vanskelig å vurdere elevene i disse fagene? Eller skulle du noen ganger ønske at du hadde et ekstra sett med hender til å avlaste i hjelpe-køen? Med utstrakt bruk av video, animasjoner og foto tar vårt nye verk Verkstedet høyde for lærebehovene som gjelder i disse fagene, og tilbyr elevene god modellering på alt fra strikking og saging til gitargrep og pianoakkorder. Verkstedet gir også innsikt i en rekke praktisk-estetiske yrker. Med korte filmer om hva det vil si å være arkitekt, produktdesigner eller musikkprodusent ønsker vi å inspirere og informere ungdom om hvorfor vi trenger disse fagene. 

PROGRAM 
11:30 Lunsj
12:00 Åpningsforedrag v/Øystein Gilje
13:00 Pause
13:15 Parallelle sesjoner med verkspresentasjon v/Aria Senemar og Janne Lepperød/Eva Lutnæs
14:00 Pause
14:15 Parallelle sesjoner med erfaringer og undervisningstips v/Aria Senemar og Janne Lepperød/Eva Lutnæs
15:15 Avslutning med oppsummering og tilbakemeldinger

MELD DEG PÅ HER

Åpningsforedrag

Øystein Gilje er førsteamanuensis på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), der han underviser om blant annet læring, digitale medier og IKT. Som forsker har han i femten år arbeidet med barn og unges læringsprosesser, kreativitet og digital teknologi, og han har publisert bøker, kapitler og artikler nasjonalt og internasjonalt.

Sammen med faglærerne i Kunst og håndverk, Janne Lepperød og Trude Kallestad har han gitt ut boken Kunst, håndverk, teknologi og design (2013). Og han er forfatter av boken Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen (2017). Begge bøkene er gitt ut på Fagbokforlaget.  Øystein Gilje har tidligere arbeidet som journalist i NRK og som lærer på ungdomsskolen og folkehøyskole.

I foredraget viser Gilje hvordan den pågående teknologidebatten er nært knyttet til spørsmål om kreativitet. Fremtidens kompetanser er både nedfelt i satsinger fra OECD og i det som kalles 21 century skills.

Men, hvordan kan disse temaene bli en viktig del i videreutviklingen av de praktisk-estetiske fagene i Norge gjennom det pågående arbeidet i fagfornyelsen? Han viser særlig til hva som skjer i arbeidet med fagfornyelsen, og hvordan kompetanse og kreativitet kan knyttes sammen på nye måter. 

Til slutt gir Gilje noen perspektiver på hva som skiller et læremiddel fra alle de ressurser for elevenes læring som du finner på internett og andre steder. Kan bedre kvalitet i læremidler i praktisk estetiske fag gi faget mer status og bedre vilkår i morgendagens skole

Parallelle sesjoner

Janne Lepperød er adjunkt med lang erfaring fra barne- og ungdomsskolen. Hun har tidligere jobbet som kreativ leder for maleskolen «Minilangelo», som Kultursjef i Tjøme kommune, og nå jobber hun som formidlingskonsulent i Kunst i Skolen. Janne har utgitt lærebøkene «Kunst- og håndverkstimen» (1.–7. trinn) samt læreboken «Kunst, håndverk, teknologi og design». Hun er også en av forfatterne bak Verkstedet.
Eva Lutnæs har en doktorgrad om standpunktvurdering i grunnskolefaget kunst og håndverk fra Arkitektur og designhøgskolen i Oslo. Hun arbeider som lektor i kunst og håndverk på ungdomstrinnet og postdoktor i forskergruppa Design Literacy ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Hvordan fungerer den digitale plattformen, hvilke erfaringer har vi gjort oss og hva sier elevene om Verkstedet. Det vil bli gitt konkrete tips for bruk av Verkstedet med inspirasjonsfilmer og gjørefilmer. Hvordan kan vi knytte de praktiskestetiske fagene til viktige samfunnsutfordringer som f.eks. miljø og klima, og kan vi gjennom kunst og håndverk få elever til å se nye muligheter og omsette ideer til handling. 

Aria Senemar har mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, i tillegg til studier i nordisk språk og litteratur. Aria har bred erfaring med undervisning fra Osloskolen, og er spesielt opptatt av god vurderingspraksis og arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag. Han er også en av forfatterne bak Verkstedet.

Aria ønsker å gi konkrete tips som lærerne umiddelbart kan benytte seg av i undervisningen. Ved hjelp av nivåtrappene i Verkstedet viser han hvordan man kan legge opp til en moderne vurderingspraksis i musikkfaget. I tillegg viser han andre deler av ressursen som kan krydre undervisningen.

 

Verkstedet