Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Ventilasjonsteknikk
Trinn: Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Nettressurs – heldigitalt 

Ventilasjonsteknikk vg2 er et heldigitalt læreverk som dekker kompetansemålene innen det nye faget ventilasjonsteknikk i fagfornyelsens læreplan for Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk på vg2.

Nettressursen inneholder blant annet fagartikler, fagbegrep, yrkesoppgaver og animasjoner.

Aktuelle temaer er inneklima, fuktig luft, ventilasjonsprinsipper, tilluft og fraluft, aggregater og komponenter, kanalsystemer, lyd og lyddemping, beregning av luftbehandlingsanlegg samt forvaltning, drift og vedlikehold.

Verket har

  •     fagartikler som presenterer viktige temaer i faget
  •     yrkesoppgaver som elevene kan løse enkeltvis eller i grupper
  •     illustrasjoner og animasjoner
  •     en digital fagbegrepsbase der elevene kan slå opp faguttrykk
  •     et dokumentasjonsverktøy som hjelper elevene med skriving av tekster i ulike sjangre

Yrkesoppgaver
Glenn Bergersen jobber som servicetekniker hos GK, en av Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner innen ventilasjonsfaget. Han har fagbrev som automatikkmekaniker og har tolv års erfaring. Glenn videreutdanner seg nå til fagskoleingeniør innen KEM (klima, energi og miljø) ved fagskolen innlandet.

Mads Mysen har jobbet med inneklima og ventilasjon i over 30 år som rådgiver, forsker og entreprenør. Mysen har blant annet skrevet en rekke publikasjoner om moderne behovsstyrt ventilasjon og energieffektiv viftedrift. Mysen er i dag professor II på OsloMet og leder fagutvikling i GK.

Stig Uthushagen har jobbet med vedlikehold og innstallering av ulike typer ventilasjon- og kjøleanlegg. Han har jobbet 23 år i en av Skandinavias ledende tekniske entreprenør- og servicepartnere. Stig Uthushagen vektlegger innovative og bærekraftige løsninger med tydelige klima- og fremtidsfokus.

Fagbegrepsbasen
Mats Eriksson er utdannet sivilingeniør Uppvärmnings- og ventilationsteknikk ved KTH i Stockholm. Han har mange års praktisk erfaring fra ventilasjonsbransjen, og var i 14 år leder for bransjeorganisasjonen VKE. Eriksson var da en av initiativtagerne til utdanningene Energi og miljø i bygg på OsloMet og Klima, energi og miljø i bygg (KEM) ved Fagskolen Oslo. Han er nå selvstendig næringsdrivende og underviser ved Fagskolen Oslo.

Animasjoner og AR
Henning Friis er utdannet maskiningeniør VVS fra Oslo Ingeniørhøgskole. Han eier og er daglig leder i bedriften Luftkvalitet AS som arbeider med ventilasjonsentrepriser. Friis har lang erfaring som styrerepresentant i bransjeorganisasjonen VKE. Han har også nedlagt et betydelig arbeid for å etablere det nye ventilasjonsteknikkfaget i videregående skole. I tillegg har Friis undervist på videregående skole yrkesfag og på teknisk fagskole.

Herman Friis har videregående skole (musikklinjen). Han har jobbet i flere år som tekniker i Luftkvalitet AS og er for tiden i ferd med å fullføre fagbrev i det nye ventilasjonsteknikkfaget. Herman Friis er i tillegg musiker og freelance fotograf.

Fagartikler
Ola E. Skrautvol er utdannet maskiningeniør i driftsfag og oljeteknologi. Han er også sivilingeniør med hovedfag i VVS, aero- og gassdynamikk. Han har jobbet 15 år som rådgivende ingeniør innen VVS og 15 år som utførende entreprenør i rørlegger- og ventilasjonsfaget. Han har hatt ansvar for ventilasjon for OL94 på Lillehammer og for ny hovedflyplass på Gardermoen. Ved Fagskolen Innlandet har han hatt en lektorstilling, vært teamleder og undervist fagskoleingeniører i klima, energi- og miljøfag for bygg i ti år.

For vurderingseksemplar, prøvetilganger, priser og tilbud, ta kontakt med salgs- og kundekonsulent Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no  Telefon: 97556656

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no Telefon: 90696127

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Gro Brath: gro.brath@fagbokforlaget.no  Telefon: 21 95 04 54

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun