Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Temahefter med oppgaver

Temaheftene i denne serien har som mål å bedre tekst- og begrepsforståelse samt utvikle skriveferdigheter. Heftene er skrevet for voksne fremmedspråklige som allerede har grunnleggende norskkunnskaper, og som ønsker å utvide ordforrådet sitt gjennom tekstlesing og oppgaveløsing.

Serien består av fem frittstående hefter med ulike temaer:
- helse
- livsstil
- kommunikasjon
- oppvekst, sosialisering og generasjoner
- kjærlighet, samliv og kjønnsroller

Hvert hefte inneholder tekster, oppgaver, fasit og stikkordregister.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun