Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Tannhelsesekretær
Trinn: Vg3 yrkesfaglig opplæring
Læreplan: Kunnskapsløftet
Komponenter: Tre lærebøker og fagnettsted

Tannhelsesekretær er et praksisnært læreverk som dekker kompetansemålene i læreplanen for programområdet tannhelsesekretær på Vg3. Verket er delt inn etter de tre programområdene kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse og helsefremmende arbeid. Til verket hører det med et gratis fagnettsted som kan brukes sammen med bøkene:

https://tann.vgs.fagbokforlaget.no/

I nettressursen kan du:

  • Få nynorsk-kapitlene på bokmål
  • Se innholdslister til bøkene
  • Se kunnskapsfilmer
  • Få tilgang til testversjon av Nextsys elektroniske jounalprogram og timebok
  • Se flere bildeserier om yrkesutøvelse
  • Få tilgang til mange ferdiglagde kahoot-oppgaver
  • Gjøre flervalgsoppgaver
  • Gjøre refleksjonsoppgaver
  • Finne mange nyttige lenker relevante lovverk og mer

Hanne Ernstsen

Hanne Ernstsen er tannpleier og faglærer i helse- og omsorgsfag. Hun har undervist på tannhelsesekretærutdanningen ved Ishavsbyen videregående skole og på tannpleierutdannningen ved Universitetet i Tromsø. Hanne Ernstsen arbeider nå som rådgiver/koordinator i Studieverksted (opplæringstilbud for voksne i videregående skole) i Troms Fylkeskommune. Hun er hovedforfatter av boka ”Helsefremmende arbeid”.

 

Elin Wilhelmsen

Elin Wilhelmsen er utdannet både som apotektekniker og tannhelsesekretær. Hun har tidligere hatt tillitsverv både sentralt i Farmasiforbundet og i lokalavdelingen av arbeidstakerorganiasjonen KFO. Elin Wilhelmsen har også vært vararepresentant til landsstyret i Tannhelsesekretærenes forbund (ThsF). I dag er hun tillitsvalgt og vararepresentant til landsstyret i ThsF. Elin Wilhelmsen arbeider nå som klinikkkoordinator på Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge. Hun er hovedforfatter av boka ”Yrkesutøvelse”.

 

Anne-Gro Årmo

Anne Gro Årmo er utdannet tannhelsesekretær og har arbeidet i yrket i 38 år. Hun har tilleggsutdanning i arbeidsliv, historie og samfunn, organisasjonspsykologi og arbeidsrett. Anne-Gro Årmo har p.t permisjon fra sin stilling som tannhelsesekretær for å ivareta sitt verv som nestleder i Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) i Parat. Hun sitter i Helsedirektoratets arbeidsutvalg som utarbeider Nasjonal faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge 0 - 20 år og i referansegruppa for e-helse. Hun er hovedforfatter av boka ”Kommunikasjon og samhandling”.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun