Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk
Trinn: Vg1-Vg2. Yrkesfaglig utdanningsprogram. Vg3 påbygg til studieforberedende
Læreplan: Kunnskapsløftet. Følger revidert læreplan i norsk fra 2013
Komponenter: Lærebok, fagnettsted og d-bok (digital bok)

Om Signatur
Signatur er et læreverk for yrkesfag og påbygging til generell studiekompetanse. I den reviderte utgaven har vi oppdatert tekstutvalget, frisket opp designet og skreddersydd fagtekster og tekstutvalg. Læreverket har en digital, beriket bok for både nettbrett og datamaskin, hvor alle studiebøkene er lest inn. Nye Signatur er tilpasset de siste endringene i læreplanen 2013, og alt fagstoffet er laget for at elevene skal få grundig trening i grunnleggende ferdigheter. Språket er enkelt, og eksemplene er elevnære. I tillegg har hvert trinn sin egen digitale bok og eget fagnettsted med leseverktøy, skriveverktøy og mye mer.

Hvorfor velge Signatur?
Hvorfor skal din skole velge Signatur som lærebok i norsk? Signatur:

  • Er konsis og rett på sak, og har elevnært språk og relevante eksempler
  • Har tydelig struktur og enkel å orientere seg i
  • Har egne kapitler som dreier seg om lesing, skriving og muntlig aktivitet
  • Alle kapitlene åpner med førlesningsoppgaver som åpner for refleksjon rundt temaet
  • Har ny design og gode bilder som støtter teksten
  • Legger opp til at elevene skal kunne bruke fagkunnskap fra egne utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner,
    presentasjoner og skriftlige tekster

Åse Lill Kimestad har hovedfag i nordisk språk og litteratur. Hun har undervist mange år i norsk både på yrkesfaglig og studiespesialiserende programområde, og var fra 2007-2015 rektor ved Vågsbygd videregående skole. I dag er hun assisterende fylkesutdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune. Fra 2010 til 2015 var Kimestad nestleder i styret i Språkrådet.

Unn Liestøl Larsen har lang erfaring som lærer i videregående skole, og hun var med på å skrive forrige Signatur 3. Liestøl Larsen er cand.philol fra Universitetet i Bergen og jobber som lektor ved Mandal videregående skole. Hun underviser i norsk på studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram, og har også erfaring fra 10-timers kurset.

Øyvind Andresen har undervist i norsk, samfunnsfag og historie i mange år på forskjellige videregående skoler og har tidligere arbeidet 14 år som prosessfagarbeider. De siste årene har han jobbet som lektor og fagansvarlig på Vågsbygd videregående skole. Andresen har deltatt som medforfatter på samtlige Signatur-utgivelser fra 2000.

Sigrun Wergeland har lang erfaring med undervisning i nesten alle studieretninger, mest på yrkesfag. Hun har hovedfag i nordisk. Wergeland har vært i eksamensnemnda i norsk for yrkesfag både lokalt og sentralt, og har i mange år vært sensor i norsk, muntlig og skriftlig, både på studiespesialiserende og yrkesfaglig utdanningsprogram.

Ingvild Holen jobber på fylkeshuset i Hedmark fylkeskommune med ansvar for videregående opplæring. Hun har tidligere arbeidet som lektor ved Jønsberg videregående skole i Stange. Holen har mange års erfaring med undervisning i norsk for påbygging til studiekompetanse. Dette er hennes andre revisjon av læreverket Signatur 3.

Fagnettsted
Fagnettstedet til Signatur er åpent og gratis for lærere og elever. Fagnettstedet er inndelt etter klassetrinn, og hvert trinn har samme kapittelinndeling som boken. Under kapitlene finner du eksempeltekster, skriverammer, interaktive oppgaver, quiz m.m. I tillegg inneholder nettsidene øvingsoppgaver i grammatikk, en supplerende tekstbank, skriveverktøy og en digital litteraturhistorisk tidslinje. Lærerressursen har Power Point til hvert emne og årsplan.

Trykk her for å komme til fagnettstedet: signaturbm.portfolio.no

d-bok (digital bok)
Til Signatur finnes også en digital bok. D-boka er en innholdsberiket utgave av studieboka i papir. I d-boka kan man ta notater, markere tekst, slå opp ord i ordbok, og tekstene i studieboka er innlest som lydbok.

Vurderingseksemplar og skolebesøk
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverket, og kan også komme til skolen for å gi en innføring i boka og de digitale ressursene. For å få tilsendt vurderingseksemplar eller avtale skolebesøk, ta kontakt med markedsavdelingen: undervisning@fagbokforlaget.no

Tilgang digital bok
Ønsker du å kjøpe eller få prøvetilgang for å vurdere læreverkets digitale bok, ta kontakt med vår digitalavdeling: digitalt@fagbokforlaget.no

Informasjon om læreverket
For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no. Tlf: 906 96 127

Informasjon om læreverkets innhold
For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Frøydis Hagen: Froydis.Hagen@fagbokforlaget.no. Tlf: 415 41 275  

Følg Norsk vgs på Facebook for oppdateringer, informasjon og inspirasjon. Norsk vgs er en ressursside for norsklærere i videregående skole, både yrkesfaglig og studieforberedende utdanningsprogram. Vi legger ut undervisningstips, nyheter fra fagmiljøet, film- og litteraturanbefalinger, oppdateringer om læreverkene våre og annen nyttig informasjon.

Trykk her for å følge oss på Facebook: https://www.facebook.com/norskvgs

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun