Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk
Trinn: Grunnskole 8-10
Læreplan: Kunnskapsløftet. Følger revidert læreplan i norsk fra 2013.
Komponenter: Grunnbok, lesebok, grammatikkbok 8-10

Om verket
Saga er verket for deg som verdsetter en oversiktlig struktur og en fremdrift som fokuserer på dybdelæring. Saga gir deg også en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter og har kronologisk litteraturhistorie. I Saga - serien har vi tatt med det beste fra Fra Saga til CD, samtidig som vi har forbedret, fornyet og oppdatert verket.

Hvorfor velge Saga?
- Kun to komponenter pr trinn
- Godt samspill mellom lesebok og grunnbok
- Fokus på de grunnleggende ferdighetene; lesing, skriving og muntlig kompetanse i grunnboka
- Litteraturhistorien i kronologisk rekkefølge i leseboka
- Minigrammatikk bakerst i grunnboka
- Eget sidemålkapittel på alle trinn
- Digitale bøker som kan brukes på smarte tavler, nettbrett og pc
- Gratis nettressurs

Marit Jensen er utdannet lærer og har jobbet som norsklærer i ungdomsskolen i flere år. De siste ti årene har hun arbeidet både som fagkonsulent i Utdanningsetaten i Oslo kommune, foredragsholder og som skoleleder. For tiden er hun assisterende rektor ved Morellbakken skole i Oslo. Hun har, som en av hovedforfatterne vært med på å utvikle norskverket Fra Saga til CD og den nyreviderte utgaven Saga.

Johannes Groseth har fem-årig bibliotekarutdanning fra tidligere Statens bibliotekhøgskole. For tiden arbeider han i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.  Han har vært med på å utvikle den tilpassete utgaven av Fra Saga til CD er med, hvor han hadde ansvar tilpasning av alle lånte tekster. I Saga, er han en av hovedforfatterne

Fagnettsted
Fagnettstedet til Saga inneholder ekstra elevoppgaver, lærerressurser og en grammatikkmodul. Nettstedet er gratis og krever ingen innlogging. Her finner du også d-bøkene (digitale bøker). For å få tilgang til d-bøkene, ta kontakt på digitalt@fagbokforlaget.no

Vurderingseksemplar
Ønsker du å se nærmere på Saga? Vi sender vurderingseksemplar av de komponentene du er interessert i. Ønsker dere en presentasjon av verket? Vi kommer gjerne på skolebesøk for å fortelle om Saga. Ta kontakt med markedsavdelingen:  undervisning@fagbokforlaget.no om dette er interessant.

Tilgang digital bok
Ønsker du å kjøpe eller få prøvetilgang for å vurdere læreverkets digitale bok, ta kontakt med vår digitalavdeling: digitalt@fagbokforlaget.no

Skolebesøk og andre henvendelser
For mer informasjon om læreverket, skolebesøk og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent
Merete Heggernes: merete.heggernes@fagbokforlaget.no Tlf: +47 970 57 424

Informasjon om læreverkets innhold
For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Astrid Kleiveland.
Epost: Astrid.Kleiveland@fagbokforlaget.no Tlf: +47 970 57 422

 

Følg oss på Facebooksiden vår Ungdomstrinnet. Her finner du interessante artikler og lenker, i tillegg til informasjon om Fagbokforlagets ungdomsskoleverk.
https://www.facebook.com/Ungdomstrinnet-1415700445362939/info/?tab=page_info

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun