Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Helseservicefag
Trinn: Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebøker, digitale bøker, nettressurs elev og nettressurs lærer

Fagbokforlaget møter fagfornyelsen med et nytt læreverk for vg2 helseservicefag. I Puls vg2 helseservicefag møter elevene et lettlest, oversiktlig og praksisnært læreverk. Verket består av tre lærebøker i trykte og digitale utgaver som følger programfagene samt en tverrfaglig nettressurs for elev og lærer.

Læreverket vil være tilpasset elever med kort botid i Norge med lydstøtte, ordbokfunksjon og begrepsregistre som er oversatt til flere minoritetsspråk.

Lærebøkene

Bøkene har engasjerende fortellinger med et gjennomgående persongalleri som eksemplifiserer og levendegjør viktig teori. Hvert kapittel har oppsummeringer og varierte, aktiviserende oppgaver. Nye begreper blir forklart underveis samtidig som man kan slå opp i et begrepsregister bak i boka.

D-bok er Fagbokforlagets digitale utgave av papirboka.
Funksjoner i d-bok:
-innlest tale
-markering av tekst og egne notater
-ordbok oversatt til over 20 ulike språk

En tverrfaglig nettressurs

Nettressursen er utviklet for å bidra til mer dybdelæring, samarbeid og aktivitet i undervisningen. Lærerne vil finne gode planleggingsverktøy, presentasjoner, undervisningsopplegg, tverrfaglige caseoppgaver og prosjektoppgaver. Et stort utvalg av interaktive oppgaver engasjerer elevene, og en omfattende søkbar database med begreper bidrar til å utvikle begrepsforståelsen deres.

Hanne Ernstsen er utdannet tannpleier og har praktisk-pedagogisk utdanning, grunnleggende sykepleie og IKT-pedagogikk fra universitetet i Tromsø. Videre har hun årsenhet i bedriftsøkonomi fra BI. Ernstsen har mange års erfaring som lærer på videregående skole innen Vg2 helseservicefag og Vg3 tannhelsesekretær. Hun jobber nå med videregående opplæring for voksne i Troms og Finnmark fylkeskommune. Ernstsen er forfatter av Tannhelsesekretær Vg3, helsefremmende arbeid.

Cecilia Rockwell er utdannet lektor i språk- og samfunnsfag med hovedfag i samfunnsplanlegging. Hun har en allsidig yrkesbakgrunn som rådgiver i fag og forskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge, organisasjonsrådgiver i Norges Fiskarlag, seminarlærer ved universitetet i Tromsø og som nettlærer i videregående opplæring for voksne. Rockwell har også bred undervisningserfaring fra grunnskole og videregående skole i norsk, samfunnsfag, psykologi og helse- og oppvekstfag.

Sølve Opsal Marøy er utdannet sykepleier og har praktisk-pedagogisk utdanning ved høgskolen i Volda og årsstudium i mat og helse fra høgskolen i Bergen. Han har yrkesfaglig erfaring som sykepleier ved blant annet Mork rehabiliteringssenter og gastrokirurgisk avdeling på Haukeland universitetssykehus. Marøy har i flere år jobbet med yrkesfaglig utdanning på helse- og oppvekstfag, først ved Ørsta og nå ved Nydalen videregående skole.

Puls Vg2 nettressurs er en tverrfaglig ressurs som vil bidra til mer samarbeid, aktivitet og dybdelæring i undervisningen. Lærerne vil finne gode planleggingsverktøy, presentasjoner, undervisningsopplegg, tverrfaglige caseoppgaver og prosjektoppgaver. Elevene vil møte et stort utvalg av engasjerende, interaktive oppgaver. En omfattende søkbar database med begreper bidrar til å utvikle elevenes ordforråd og begrepsforståelse. Puls Vg2 helseservice nettressurs: https://helseservice.fagbokforlaget.no/login

D-bok er Fagbokforlagets digitale utgave av papirboka.
Funksjoner i d-bok:

  • innlest tale
  • markering av tekst og egne notater
  • ordbok oversatt til over 20 ulike språk

Opptak med presentasjon av Puls vg2 helseservicefag fra 25. mai 2022: https://vimeo.com/712954102

Opptak av webinaret med presentasjon av Puls Vg2 fra 11. mai 2021: https://vimeo.com/547972547 

For vurderingseksemplar, prøvetilganger, priser og tilbud, ta kontakt med salgskonsulent Flemming Spilde Thorsen: flemming.spilde.thorsen@fagbokforlaget.no  Telefon: 95850823

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no Telefon: 90696127

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Mona Lien: Mona.Lien@fagbokforlaget.no  Telefon: 45246695

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun