Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Helseservicefag
Trinn: Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebøker, digitale bøker, nettressurs elev og nettressurs lærer

Fagbokforlaget møter fagfornyelsen med et nytt læreverk for vg2 helseservicefag. I Puls vg2 helseservicefag møter elevene et lettlest, oversiktlig og praksisnært læreverk. Verket består av tre lærebøker i trykte og digitale utgaver som følger programfagene samt en tverrfaglig nettressurs for elev og lærer.

Læreverket vil være tilpasset elever med kort botid i Norge med lydstøtte, ordbokfunksjon og begrepsregistre som er oversatt til flere minoritetsspråk.

Lærebøkene

Bøkene har engasjerende fortellinger med et gjennomgående persongalleri som eksemplifiserer og levendegjør viktig teori. Hvert kapittel har oppsummeringer og varierte, aktiviserende oppgaver. Nye begreper blir forklart underveis samtidig som man kan slå opp i et begrepsregister bak i boka.

D-bok er Fagbokforlagets digitale utgave av papirboka.
Funksjoner i d-bok:
-innlest tale
-markering av tekst og egne notater

En tverrfaglig nettressurs

Nettressursen er utviklet for å bidra til mer dybdelæring, samarbeid og aktivitet i undervisningen. Lærerne vil finne gode planleggingsverktøy, presentasjoner, undervisningsopplegg, tverrfaglige caseoppgaver og prosjektoppgaver. Et stort utvalg av interaktive oppgaver engasjerer elevene, og en omfattende søkbar database med begreper bidrar til å utvikle begrepsforståelsen deres.

Hanne Ernstsen er utdannet tannpleier og har praktisk-pedagogisk utdanning, grunnleggende sykepleie og IKT-pedagogikk fra Universitetet i Tromsø. Videre har hun årsenhet i bedriftsøkonomi fra BI. Ernstsen har mange års erfaring som lærer på videregående skole innen vg2 helseservicefag og vg3 tannhelsesekretær. Hun jobber i dag som fagleder for videregående opplæring for voksne i Troms fylkeskommune. Ernstsen er også forfatter av Tannhelsesekretær vg3, helsefremmende arbeid.

Siri Abel er utdannet autorisert apotektekniker og yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag. Hun har lang praksiserfaring fra apotekbransjen, spesielt innen helseveiledning og e-helse, og bred undervisningserfaring fra både videregående og voksenopplæring. Hun har arbeidet i rusmiddelomsorgen og kriminalomsorgen. Etter å ha deltatt i Utdanningsdirektoratets læreplanarbeid til fagfornyelsen for vg1 helse- og oppvekstfag, ledet hun arbeidet med nye læreplaner for vg2 helseservicefag og vg3 apotekteknikk. Abel har i dag ansvaret for opplæringen på vg3 apotekteknikk og vg2 helseservicefag ved Nøtterøy videregående skole. Hun utfører i tillegg realkompetansevurdering av voksne som ønsker videreutdanning og tar sensoroppdrag i vg2 helseservicefag og vg3 apotekteknikk.

Linda Vinje er utdannet helsesekretær med etterutdanning for medarbeidere i allmennpraksis og videreutdanning i personal- og relasjonsledelse fra Høgskolen i Buskerud. Etter mange års arbeidserfaring fra legekontor, og med vakter ved allmennlegevakt, ble Vinje valgt som leder i Norsk helsesekretærforbund (Helsesekretærforbundet i Delta). Hun har i tillegg deltatt i utarbeidelsen av studiet helseadministrasjon på fagskolenivå og har selv undervist i faget. Vinje er i dag seksjonsleder for kontortjenesten i Akuttmottak, Oslo universitetssykehus. Hun utfører realkompetansevurdering av voksne som ønsker videreutdanning som helsesekretær og har ved flere anledninger vært sensor i tverrfaglig eksamen i vg3 helsesekretær.   

Cecilia Rockwell er utdannet lektor i språk- og samfunnsfag med hovedfag i samfunnsplanlegging. Hun har en allsidig yrkesbakgrunn som rådgiver i fag og forskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge, organisasjonsrådgiver i Norges Fiskarlag, seminarlærer ved universitetet i Tromsø og som nettlærer i videregående opplæring for voksne. Rockwell har også bred undervisningserfaring fra grunnskole og videregående skole i norsk, samfunnsfag, psykologi og helse- og oppvekstfag.

Puls Vg2 nettressurs er en tverrfaglig ressurs som vil bidra til mer samarbeid, aktivitet og dybdelæring i undervisningen. Lærerne vil finne gode planleggingsverktøy, presentasjoner, undervisningsopplegg, tverrfaglige caseoppgaver og prosjektoppgaver. Elevene vil møte et stort utvalg av engasjerende, interaktive oppgaver. En omfattende søkbar database med begreper bidrar til å utvikle elevenes ordforråd og begrepsforståelse. Puls Vg2 helseservice nettressurs: https://helseservice.fagbokforlaget.no/login

D-bok er Fagbokforlagets digitale utgave av papirboka.
Funksjoner i d-bok:

  • innlest tale
  • markering av tekst og egne notater

Opptak med presentasjon av Puls vg2 helseservicefag fra 25. mai 2023: https://vimeo.com/712954102

For vurderingseksemplar, prøvetilganger, priser og tilbud, ta kontakt med salgs- og kundekonsulent Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no  Telefon: 97556656

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no Telefon: 90696127

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Mona Lien: Mona.Lien@fagbokforlaget.no  Telefon: 45246695

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun