Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Et ryddig og engasjerende læreverk

Fagbokforlaget møter fagfornyelsen med et nytt læreverk for Vg1 helse- og oppvekstfag som benytter casebasert storyline-pedagogikk for å engasjere og aktivisere elevene. I Puls møter elevene et oversiktlig læreverk som er lett å bruke.

Verket består av:
- tre lærebøker som følger programfagene
- tverrfaglig nettressurs til elev og lærer

Lærebøkene har 
- et lettlest språk
- bilder, tegninger og infografikk som visualiserer teorien
- praksisnære caser som eksemplifiserer og levendegjør det faglige
- spørsmål i margen til refleksjon og undring
- sammendrag og varierte oppgaver til hvert kapittel
- forklaring av nye begreper underveis
- begrepsregister bak i hver bok

Trykte og digitale utgaver av bøkene

Lærebøkene tilbys i både trykte og digitale utgaver (d-bok).

Funksjonene som ligger i d-bøkene er
- innlest tale
- markering av tekst og egne notater
- ordbok oversatt til over 20 ulike språk

Lydstøtten og ordbokfunksjonen i d-bok, samt tekster på enkel norsk, gjør at verket egner seg godt for elever med kort botid i Norge.

Tverrfaglig nettressurs for aktivitet og samarbeid

Puls nettressurs har godt med innhold til både elever og lærere.

Nettressursen er bygget opp rundt fire moduler:
- Begreper: En database med over 600 begreper utvikler elevenes ordforråd og begrepsforståelse.
- Oppdag: Multimedia bidrar til utforsking og visuell læring og forbereder elevene til praksis og arbeidsliv.
- Aktiv: Interaktive oppgaver og tverrfaglige caseoppgaver stimulerer til aktiv problemløsning, samtale og samarbeid.
- Hvordan har du det? Et verktøy som lar elevene bli kjent med, forstå og mestre egne følelser.

I tillegg får lærerne en egen verktøykasse med det de trenger til undervisningen:
- nyttige planleggingsverktøy
- undervisningsmateriell
- gode PowerPoint-presentasjoner

Ragnhild Wie Andersen er utdannet sykepleier og har praktisk-pedagogisk utdanning, norsk med yrkesfaglig profil, innovasjonspedagogikk og læringsledelse fra Oslo Met samt konsekvenspedagogikk fra Høgskolen i Østfold. Hun har mange års erfaring som sykepleier ved ortopedisk avdeling på Oslo universitetssykehus. Andersen arbeider nå som faglærer i norsk og helse- og oppvekstfag ved Kuben videregående skole.

Kirsti Molteberg er utdannet sykepleier, og har hovedfag i sosialantropologi. Hun har praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg til nordisk, norsk som andrespråk og andrespråksdidaktikk. Hun har mange års erfaring som sykepleier ved Oslo universitetssykehus, og arbeider nå som faglærer i norsk og helse- og oppvekstfag ved Ås videregående skole. Molteberg var medforfatter av boka Livsløp og velferd.

Petra Ekfeldt er utdannet helsefagarbeider med videreutdanning i psykiatri for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Hun har praktisk-pedagogisk utdanning, norsk med yrkesfaglig profil og innovasjonspedagogikk og læringsledelse fra Oslo Met. Hun har lang erfaring som helsefagarbeider ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Ekfeldt arbeider nå som faglærer og teamkoordinator ved avdeling for helse- og oppvekstfag, Kuben videregående skole.

Camilla Hasle Myhrvold er utdannet sykepleier. Hun har grunnfag i statsvitenskap og engelsk fra universitetet i Oslo, praktisk-pedagogisk utdanning og innovasjonspedagogikk og læringsledelse fra Oslo Met. Myhrvold har bred erfaring som sykepleier, blant annet ved Oslo kommunale legevakt, Oslo fengsel og Oslo universitetssykehus. Myhrvold arbeider nå som faglærer i helse- og oppvekstfag, Kuben videregående skole og hun er verneombud ved avdelingen.

Turid Falck-Pedersen er utdannet siviløkonom, og har hovedfag i fransk og bachelor i spesialpedagogikk. Hun fullfører nå sin master i spesialpedagogikk, retning logopedi. Hun har mange års erfaring som prosjektleder, forlagsredaktør og forlagssjef i forlaget Pedlex som utgir faginformasjon for helse- og oppvekstsektoren. Falck-Pedersen var prosjektleder og forfatter av boka Ta meg på alvor! Hva er psykiske lidelser og godt psykisk helsevern?

Puls tilbyr en tverrfaglig nettressurs til aktivitet og samarbeid, og er gratis skoleåret 2020/2021: https://puls.fagbokforlaget.no/

Tverrfaglig nettressurs for aktivitet og samarbeid

Puls nettressurs har godt med innhold til både elever og lærere, og er bygget opp rundt fire moduler:

Begreper: en omfattende søkbar database med begreper utvikler elevenes ordforråd og begrepsforståelse.
Oppdag: Ulike pedagogiske filmer bidrar til utforsking og visuell læring og forbereder elevene til praksis og fremtidig arbeidsliv.
Aktiv: Interaktive oppgaver engasjerer og aktiviserer elevene mens tverrfaglige caseoppgaver stimulerer til samtale, samarbeid og problemløsning i fellesskap.
Hvordan har du det? Et verktøy som lar elvene bli kjent med, forstå og mestre egne følelser.

I tillegg får lærerne en egen verktøykasse med det de trenger til undervisningen
- nyttige planleggingsverktøy
- gode PowerPoint-presentasjoner

Nettressursen er godt egnet til yrkesfaglig fordypning (YFF).

Digitale utgaver av bøkene

D-bok er en digital utgave av papirboka.

Funksjonene som ligger i d-boka er
- innlest lyd
- markering av tekst og egne notater
- ordbok oversatt til over 20 ulike språk

Se opptak av webinarene:

Møt fagfornyelsen med casebasert storyline-pedagogikk som engasjerer og aktiviserer elevene. https://vimeo.com/544981710 

Planlegg skoleåret med Puls Vg1 helse- og oppvekstfag! Her får du en innføring i hvordan du kan bruke årsplanene og gode forslag til aktiviteter og undervisningsopplegg. https://vimeo.com/593299703 

Å binde seg til et læreverk man skal benytte i mange år fremover er utfordrende. 
For å gjøre valget enklere, tilbyr vi våre nye læreverk til fagfornyelsen med fornøyd-garanti i 2021.

Det betyr at dere i ro og mak kan bruke høsten til å vurdere om læreverket passer i deres undervisning. Om dere ikke er fornøyde, refunderer vi kjøpet og verket kan leveres tilbake uten returkostnader.
LES MER OM VÅR FORNØYD-GARANTI HER

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no. Telefon: 90696127.

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Mona Lien: Mona.Lien@fagbokforlaget.no. Telefon: 45246695

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun