Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Helse- og oppvekstfag
Trinn: Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebøker, digitale bøker, nettressurs elev og nettressurs lærer

Klikk her for å bestille vurderingseksemplar, prøvetilganger og holde deg oppdatert om læreverket Puls!

Et læreverk for trygge og aktive elever

Fagbokforlaget møter fagfornyelsen med helt nytt læreverk for Vg1 helse- og oppvekstfag.
I Puls møter elevene et ryddig og oversiktlig læreverk som er lett å bruke. 

Verket består av
- tre lærebøker, trykte eller digitale, som følger programfagene
- tverrfaglig nettressurs til elev og lærer

Lærebøkene har
- et lettlest språk
- mye visuell læring med bilder, tegninger og infografikk
- engasjerende fortellinger med et fast persongalleri fra byen Hjertegod som eksemplifiserer og levendegjør viktig teori
- spørsmål i margen som rydder plass til refleksjon og undring
- sammendrag og aktiviserende oppgaver til hvert kapittel
- forklaring av nye begreper underveis samt begrepsregister bak i boka

Læreverket egner seg også godt for elever med kort botid i Norge med tekster på enkel norsk, ordbokfunksjon i d-bok oversatt til over 20 ulike språk og en nettressurs med over 600 forklarte begreper.

Tverrfaglig nettressurs for aktivitet og samarbeid 

Puls nettressurs har godt med innhold til både elever og lærere, og er bygget opp rundt fire moduler:
https://puls.fagbokforlaget.no/ 

Begreper: En omfattende søkbar database med begreper utvikler elevenes ordforråd og begrepsforståelse.
Oppdag: Ulike pedagogiske filmer bidrar til utforsking og visuell læring og forbereder elevene til praksis og fremtidig arbeidsliv.
Aktiv: Interaktive oppgaver engasjerer og aktiviserer elevene mens tverrfaglige caseoppgaver stimulerer til samtale, samarbeid og problemløsning i fellesskap.
Hvordan har du det? Et verktøy som lar elevene bli kjent med, forstå og mestre egne følelser.

I tillegg får lærerne en egen verktøykasse med det de trenger til undervisningen:
- nyttige planleggingsverktøy
- gode PowerPoint-presentasjoner

Nettressursen er godt egnet til yrkesfaglig fordypning (YFF).

Her finner du mer informasjon om nettressursen.  

Digitale utgaver av bøkene

D-bok er en digital utgave av papirboka.

Funksjonene som ligger i d-boka er
- innlest lyd
- markering av tekst og egne notater
- ordbok oversatt til over 20 ulike språk

Ragnhild Wie Andersen er utdannet sykepleier og har praktisk-pedagogisk utdanning, norsk med yrkesfaglig profil, innovasjonspedagogikk og læringsledelse fra Oslo Met samt konsekvenspedagogikk fra Høgskolen i Østfold. Hun har mange års erfaring som sykepleier ved ortopedisk avdeling på Oslo universitetssykehus. Andersen arbeider nå som faglærer i norsk og helse- og oppvekstfag ved Kuben videregående skole.

Kirsti Molteberg er utdannet sykepleier, og har hovedfag i sosialantropologi. Hun har praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg til nordisk, norsk som andrespråk og andrespråksdidaktikk. Hun har mange års erfaring som sykepleier ved Oslo universitetssykehus, og arbeider nå som faglærer i norsk og helse- og oppvekstfag ved Ås videregående skole. Molteberg var medforfatter av boka Livsløp og velferd.

Petra Ekfeldt er utdannet helsefagarbeider med videreutdanning i psykiatri for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Hun har praktisk-pedagogisk utdanning, norsk med yrkesfaglig profil og innovasjonspedagogikk og læringsledelse fra Oslo Met. Hun har lang erfaring som helsefagarbeider ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Ekfeldt arbeider nå som faglærer og teamkoordinator ved avdeling for helse- og oppvekstfag, Kuben videregående skole.

Camilla Hasle Myhrvold er utdannet sykepleier. Hun har grunnfag i statsvitenskap og engelsk fra universitetet i Oslo, praktisk-pedagogisk utdanning og innovasjonspedagogikk og læringsledelse fra Oslo Met. Myhrvold har bred erfaring som sykepleier, blant annet ved Oslo kommunale legevakt, Oslo fengsel og Oslo universitetssykehus. Myhrvold arbeider nå som faglærer i helse- og oppvekstfag, Kuben videregående skole og hun er verneombud ved avdelingen.

Turid Falck-Pedersen er utdannet siviløkonom, og har hovedfag i fransk og bachelor i spesialpedagogikk. Hun fullfører nå sin master i spesialpedagogikk, retning logopedi. Hun har mange års erfaring som prosjektleder, forlagsredaktør og forlagssjef i forlaget Pedlex som utgir faginformasjon for helse- og oppvekstsektoren. Falck-Pedersen var prosjektleder og forfatter av boka Ta meg på alvor! Hva er psykiske lidelser og godt psykisk helsevern?

Puls tilbyr en tverrfaglig nettressurs til aktivitet og samarbeid, og er gratis skoleåret 2020/2021: https://puls.fagbokforlaget.no/

Tverrfaglig nettressurs for aktivitet og samarbeid

Puls nettressurs har godt med innhold til både elever og lærere, og er bygget opp rundt fire moduler:

Begreper: en omfattende søkbar database med begreper utvikler elevenes ordforråd og begrepsforståelse.
Oppdag: Ulike pedagogiske filmer bidrar til utforsking og visuell læring og forbereder elevene til praksis og fremtidig arbeidsliv.
Aktiv: Interaktive oppgaver engasjerer og aktiviserer elevene mens tverrfaglige caseoppgaver stimulerer til samtale, samarbeid og problemløsning i fellesskap.
Hvordan har du det? Et verktøy som lar elvene bli kjent med, forstå og mestre egne følelser.

I tillegg får lærerne en egen verktøykasse med det de trenger til undervisningen
- nyttige planleggingsverktøy
- gode PowerPoint-presentasjoner

Nettressursen er godt egnet til yrkesfaglig fordypning (YFF).

Her finner du mer informasjon om nettressursen.  

Digitale utgaver av bøkene

D-bok er en digital utgave av papirboka.

Funksjonene som ligger i d-boka er
- innlest lyd
- markering av tekst og egne notater
- ordbok oversatt til over 20 ulike språk

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no. Telefon: 90696127.

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Mona Lien: Mona.Lien@fagbokforlaget.no. Telefon: 45246695

Våre webinarer er nå avsluttet, men du kan se opptak av webinaret med presentasjon av Puls her:

https://vimeo.com/411023962

Å binde seg til et læreverk man skal benytte i mange år fremover er utfordrende. 
For å gjøre valget enklere, tilbyr vi våre nye læreverk til fagfornyelsen med fornøyd-garanti i 2020.

Det betyr at dere i ro og mak kan bruke høsten til å vurdere om læreverket passer i deres undervisning. Om dere ikke er fornøyde, refunderer vi kjøpet og verket kan leveres tilbake uten returkostnader.
LES MER OM VÅR FORNØYD-GARANTI HER

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun