Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Historie
Trinn: Vg2 og Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og Vg3 Historie påbygging yrkesfaglig utdanningsprogram
Læreplan: Kunnskapsløftet.
Komponenter: Lærebok, arbeidsbok og fagnettsted.

Om Portal
Historie dreier seg ikke bare om fortiden, men kan også fortelle oss noe om nåtiden og framtiden. I Portal får elevene belyst historien fra ulike perspektiv: fra mikroperspektivet, som gjør historien spennende og nær, til makroperspektivet, som hjelper dem til å forstå de lange linjene og se årsakssammenhenger i et større, globalt perspektiv. Alle komponentene er tydelig og strukturert bygd opp med kompetansemål, innledninger med problemstillinger og oppsummeringer. Læreverket for består av verdens- og norgeshistorie før 1750, verdens- og norgeshistorie etter 1750, arbeids- og studieboka Arbeidsportal og et fagnettsted. Portal påbygging er skreddersydd for historie på påbyggingskurset. Her er sidetallet i boka tilpasset timetallet. I lærebøkene finner man kjernen i lærestoffet med vekt på fortelling og sammenheng. Arbeidsportal er en felles arbeidsbok for begge årene og inneholder arbeidsoppgaver og arbeidsopplegg av ulik vanskelighetsgrad innenfor de ulike emnene. Fagnettstedet har utdypende stoff, oppgaver og forslag til undervisningsopplegg.

Hvorfor velge Portal?
Hvorfor skal skolen velge Portal som læreverk i historie? Portal

  • Vekker interesse og stimulerer til kritisk tenkning
  • Har tekster av høy faglig kvalitet
  • Er estetisk vakker og innbydende utforming
  • Bildene har faglig egenverdi 
  • Viser historie i mikroperspektiv og makroperspektiv

Ellen Arnesen (red.) er utdannet lektor og underviser på Elvebakken videregående skole i Oslo i historie, samfunnsfag og norsk. Er medforfatter av historieverket Portal og samfunnsfagverket Streif for videregående skole. Særlig opptatt av sjøfart og fiske og urbefolkninger. Arnesen har arbeidet i skolen siden 1990.

Olav A. Abrahamsen er Førsteamanuensis i historie ved Høgskolen i Agder. Abrahamsen underviste i videregående skole i Bergen fra 1976–1981, og har undervist i nyere norsk historie og internasjonal historie ved Høgskolen i Agder. I internasjonal historie har han spesielt arbeidet med tema knyttet til konflikt og fred (første og andre verdenskrig, den kalde krigen) og utviklingen i Midtøsten i nyere tid. Urbanisering og byhistorie har vært det store interessefeltet hans, og han har skrevet historiene om Molde, Flekkefjord og Farsund.

Ståle Dyrvik er professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap ved Universitetet i Bergen. Arbeidsfeltet hans  er tidlig moderne tid, og han har en stor og allsidig produksjon å vise til, blant annet Norsk økonomisk historie 1500–1850 (1979), Historisk demografi (1983), Norsk historie 1625–1814 (1999), Den demografiske overgangen (2004) og Året 1814 (2005).

Erik Lund var førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold 1976–2006, nå frilanser. Tidligere programsekretær i NRK, utenriksavdelingen, med Midtøsten som arbeidsområde. Har arbeidet i grunnskole og videregående skole og ved høgskolene i Tromsø og Bergen. Lund har skrevet en rekke lærebøker i samfunnskunnskap og historie for ungdomstrinnet og historiedidaktikk for høgskoler og universitet. Han fikk Aschehougs lærebokpris 1998. Lund har produsert en mengde artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrift.

May-Brith Ohman Nielsen er dr. philos. og førsteamanuensis i historie og historiedidaktikk ved Høgskolen i Agder, der hun siden 1990 har arbeidet med lærerutdanning og undervist historiedidaktikk, moderne norsk historie og historisk metode. Hun har også siden 1999 undervist og veiledet master- og doktorgradsstudenter i historiedidaktikk og klasseromsforskning i historiefaget, og tidligere arbeidet i skolen på ulike nivå. Ohman Nielsen har særlig arbeidet med nazisme, ideologi og politikk, landskapshistorie og tema knyttet til modernisering. Hun har blant annet utgitt bøkene Bondekamp om markedsmakt (2001), Fagdidaktikk på offensiven (2003) og Mennesker, makt og mikrober (2007). Hun er redaktør av Scandinavian Journal of History og koordinator av nasjonalt nettverk for samfunnsfag.

Pia Skøien er utdanna lektor og underviser nå på Foss videregående skole i Oslo i histoire, samfunnsfag og norsk. Er medforfatter på historieverket Portal og samfunnsfagverket Streif. Særlig opptatt av globalisering. Skøien har arbeidet i skolen siden 1997.

Andreas Aase er høgskolelektor i historie ved Høgskolen i Agder og har undervist i globalhistorie på Høgskolen siden 1983. Han har særlig arbeidet med historiske perspektiv på å forstå hvorfor noen land er rike, mens andre er fattige. Han har også undervist i temaene knyttet til menneskets forhold til naturen, og var medforfatter til den første læreboka i miljøhistorie for universitet og høgskoler i Norge: Natur, og mennesker. En miljøhistorie, Universitetsforlaget, 1996. Han har vært medlem av World History Association i USA i 15 år, og sitter som medlem av redaksjonsrådet i tidskriftet World History Connected.

Fagnettsted
Fagnettstedet er innholdsrikt, men oversiktlig og enkelt å bruke og legger til rette for stor variasjon i historieundervisningen. Ettersom fagnettstedet er en integrert del av læreverket, følger det samme kapittelinndeling som grunnbøkene. Her finner elevene oppgaver – fra de enkleste til kompliserte fordypnings- og kildeoppgaver – og tilleggsstoff som film- og lydklipp, kart og kommenterte lenkesamlinger. 

Trykk her for å gå til Portal fagnettsted: http://portal.fagbokforlaget.no/      

Vurderingseksemplar
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverkene, ta kontakt med markedsavdelingen: undervisning@fagbokforlaget.no

Andre henvendelser
For mer informasjon om læreverkene og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no. Tlf: 90696127.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun