Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Polsk
Trinn: Vg2-Vg3. Studieforberedende utdanningsprogram
Læreplan: Kunnskapsløftet.
Komponenter: Lærebok, fagnettsted og d-bok (digital bok)

Om læreverket
Læreverkene i polsk bygger på læreplanen i fremmedspråk og er en kombinert tekstbok og arbeidsbok. Nettressursen inneholder rikelig med oppgaver og lydmateriale. Forfatterne har lagt vekt på å simulere kommunikasjonssituasjoner som er nyttige for elevene. Læreverket presenterer en rekke situasjoner fra polsk dagligliv. Vi treffer familien Kowalski, og sammen med en tenåring, Ania Kowalska, blir vi kjent med polsk samfunn og kultur. Språkstoffet er rikt på praktiske tekster og øvelser. De gir elevene mulighet til å føre enkle, naturlige samtaler og til å forstå viktige opplysninger på polsk. Læreboka gir grundige forklaringer av polsk grammatikk, mens nettressursen tilbyr en rekke øvelser, både i grammatikk og språkforståelse. Både boka og nettressursen inneholder mange tekster og bilder knyttet til polsk kultur og geografi.

Katarzyna Kozak-Opsahl
er utdannet i anvendt lingvistikk ved Universitetet i Warszawa og er doktor i lingvistikk fra Universitetet i Oslo. Hun underviser i polsk på flere nivåer, blant annet ved Universitetet i Oslo, og har vært sensor ved Tolkeutdanningen ved Høyskolen i Oslo.

Józefa Z. Królczyk Bremer
er magister i etnografi fra Universitetet i Wroclaw i Polen og cand.philol. i polsk litteratur fra Universitetet i Oslo. Hun er stipendiat i polsk litteratur ved UiO. Hun har jobbet som språkkonsulent og sensor ved Tolkeutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Universitetet i Bergen.  

Fagnettsted
Nettressursen til læreverkene i polsk tilbyr en rekke øvelser, både i grammatikk og språkforståelse, og inneholder mange tekster og bilder knyttet til polsk kultur og geografi. Nettressursen er gratis.

Trykk her for å gå til fagnettstedet: http://polskfr.portfolio.no/ 

d-bok (digital bok)
Til læreverkene i polsk finnes også digitale bøker. D-boka er en innholdsberiket utgave av studieboka i papir. I d-boka kan man ta notater, markere tekst og slå opp ord i ordbok.

Vurderingseksemplar
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverket, ta kontakt med markedsavdelingen: undervisning@fagbokforlaget.no

Tilgang d-bokeller fagnettsted
Ønsker du å kjøpe eller få prøvetilgang for å vurdere læreverkets digitale bok eller gratis fagnettsted, ta kontakt med vår digitalavdeling: digitalt@fagbokforlaget.no

Informasjon om læreverket
For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no Tlf: 90696127

Informasjon om læreverkets innhold
For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Kjetil Sjølie: kjetil.sjolie@fagbokforlaget.no Tlf: 97057441   

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun