Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Økonomistyring
Trinn: Vg2 og Vg3. Studieforberedende utdanningsprogram
Læreplan: Kunnskapsløftet 
Komponenter: Lærebok, fagnettsted, regnearkmodeller, lærernett og d-bok (digital bok) 

Om Økonomistyring 
Den nye boka i økonomistyring er en grundig bearbeiding av boka til Ottesen og Øyen.  Boka er i stor grad omskrevet og oppdatert. Oppgavematerialet er fremdeles innholdsrikt, og er gjennomgått, fornyet og supplert med eksamensrelevante oppgaver og oppgaver med ulik vanskelighetsgrad. Økonomistyring har en flott nettressurs med varierte oppgaver til eleven og ekstrastoff til læreren. 

Hvorfor velge Økonomistyring?
Hvorfor skal din skole velge Økonomistyring som læreverk? Læreverket

  • Legger vekt på at du skal få en grunnleggende regnskapsforståelse i alle sider ved bedriftens økonomistyring
  • Kan også egne seg som selvstudium
  • Har oppdatert fagstoff og konkrete, relevante eksempler om bedrifter, etikk og miljø, og næringsutvikling

Annelise Lindheim har undervist i økonomiske fag ved Fana gymnas i 40 år. Hun er siviløkonom med handelslærereksamen fra NHH, var leder for læreplangruppa for næringslivsøkonomi i 2005 og ledet fagutvalget for samfunnsfag og økonomiske fag i Hordaland fylkeskommune fra 2007 til 2012.

Per Emil Nørgaard er utdannet handelsøkonom fra BI og jurist fra Universitetet i Oslo. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og voksenopplæring, og driver i dag egen virksomhet som redaktør, forfatter og journalist.

Elin Stedje er siviløkonom og har tilleggsutdanning innen språk og pedagogikk. Hun har erfaring fra næringslivet og underviser nå både på videregående skole og teknisk fagskole. Hun er medforfatter på boka Reiselivsfaget.

Fagnettsted
Fagnettstedet til Økonomistyring er inndelt i de samme kapitlene som i læreboka og inneholder; modeller, test-deg-selv-oppgaver, repetisjonsspørsmå, arbeidsbok til oppgavene i boka for kapittel 2–9, tilleggsoppgaver, løsningsforslag til oppgavene i boka og egne lærerressurser.

Trykk her for å gå til fagnettstedet: http://okonomistyring.portfolio.no.

d-bok (digital bok)
Økonomistyring finnes også d-bok (digital bok). d-boka er en innholdsberiket utgave av studieboka i papir. I d-boka kan man ta notater, markere tekst, samt slå opp ord i ordbok.

Vurderingseksemplar
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverket. For å få tilsendt vurderingseksemplar eller avtale skolebesøk, ta kontakt med markedsavdelingen: undervisning@fagbokforlaget.no 

Tilgang digital bok
Ønsker du å kjøpe eller få prøvetilgang for å vurdere læreverkets digitale bok, ta kontakt med vår digitalavdeling: digitalt@fagbokforlaget.no 

Informasjon om læreverket
For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Kristoffer Melland: Kristoffer.Melland@fagbokforlaget.no Tlf: 41290722 

Informasjon om læreverkets innhold
For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Anne Berrefjord: Anne.Berrefjord@fagbokforlaget.no Tlf: 97057405

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun