Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk som andrespråk
Nivå: A1-A2
Læreplan: Følger Læreplan i norsk og for voksne innvandrere fra 2012

Ny i Norge er et begynnerverk i norsk som andrespråk, og er et av de mest brukte læreverkene de siste tiårene. Verket er beregnet på voksne innvandrere som følger opplæring på spor 2 og 3. Det dekker nivåene A1 og A2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) og leder fram til norskprøven nivå A2.

Ny i Norge tar utgangspunkt i en kommunikativ undervisningsmodell, og følger en systematisk oppbygning med gradvis introduksjon av vokabular, språkfunksjoner og grammatikk. Verket omfatter også integrert samfunnskunnskap om dagens Norge. Bøkene har et moderne uttrykk og er gjennomillustrert med utstrakt bruk av fotografier.

Ny i Norge består av:

- Tekstbok
- Arbeidsbok 
- Lydbok (Elev-CD til tekstboka)
- Lærerveiledning
- Lærer-CD
- Øvinger i lytteforståelse (bok og CD) 
- Nettressurs for elev og lærer
- Ordlister på 26 språk

Ny utgave av Ny i Norge kommer i 2023. 

Gølin Kaurin Nilsen er forfatter, foredragsholder og lærer ved Johannes læringssenter i Stavanger. Hun har lang undervisningserfaring innen språkopplæring for minoritetsspråklige og har utgitt flere læreverk, blant annet Norsk nå!, Mer norsk og Klart det!

Gerd Manne var en av de mest framstående pedagogene innenfor norsk som andrespråk. Hun var tidlig ute med å undervise innvandrere, først i Uppsala i Sverige på 70-tallet og senere i Norge. Hun har utgitt en rekke lærebøker, undervist og bygget opp Avdeling for norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen. Med det mestselgende læreverket Ny i Norge har tusenvis av fremmedspråklige i Norge og i utlandet lært norsk. Gerd Manne gikk bort i 2001.

Fagnettsted
Ny i Norge har en omfattende gratis nettressurs med fagstoff for deltakeren. Nettressursen består av ulike interaktive oppgaver knyttet til leksjonene i tekstboka.

Lærerressurs: Lærerens nettrettressurs inneholder Lærerveiledningen i digital bok, Lærer-CDen, hele Øvinger i lytteforståelse med lydfiler, samt mange ekstraoppgaver.

Nettadresse: nyinorge.portfolio.no

d-bok (digital bok)
Til Ny i Norge finnes også en digital bok. D-boka er en innholdsberiket utgave av studieboka i papir. I d-boka kan man ta notater, markere tekst, slå opp ord i ordbok, og tekstene er innlest.
              

Vurderingseksemplar og skolebesøk
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverket, og kan også komme til skolen for å gi en innføring i boka og de digitale ressursene. For å få tilsendt vurderingseksemplar eller avtale skolebesøk, ta kontakt med markedsavdelingen: marked@fagbokforlaget.no

Digital tilgang og andre henvendelser
Ønsker du å kjøpe verket, få prøvetilgang for å vurdere læreverkets nettressurs eller trenger brukerstøtte, ta kontakt med Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun