Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk
Trinn: Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen (NOR01-06)
Komponenter: Lærebok, nettressurs

NORSKBOKA er et helt nytt læreverk for norskundervisningen på yrkesfag. Verket er utviklet til fagfornyelsen, og i tråd med den nye læreplanen har det fokus på yrkesretting, dybdelæring og de tverrfaglige temaene. Språket er direkte og eksemplene er relevante og elevnære.

NORSKBOKA møter elevene der de er. De får bruke og utvikle kompetansen sin, og jobbe med innhold som tar fagvalget deres på alvor. NORSKBOKA legger opp til dybdelæring og en praktisk tilnærming til fagstoffet. I tillegg har den en verktøykasse med generelle tips og regler, samt skrive og lesestøtte i ulike sjangre.

  • Er elevnær, relevant og yrkesrettet.
  • Er praktisk, med skrive- og lesestøtte i ulike sjangre. Vi mener elevene lærer best ved å gjøre, ikke lese om.
  • Kapitlene avsluttes med en større situasjonsoppgave.
  • Legger til rette for dybdelæring.
  • Har en tydelig struktur og er enkel å orientere seg i.
  • Har en spennende tekstsamling med engasjerende tekster og oppgaver.
  • Har en verktøykasse med generelle tips og regler.
  • Har en tilhørende nettressurs full av nyttige verktøy.
  • Har et friskt design med bilder og illustrasjoner som støtter teksten.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun