Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk
Trinn: Vg2 og Vg3. Yrkesfag og påbygg
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebok, nettressurs

NORSKBOKA yrkesfag kommer våren 2021
NORSKBOKA påbygg kommer våren 2022

Klikk her for å bestille vurderingseksemplar, prøvetilganger og holde deg oppdatert om NORSKBOKA!

NORSKBOKA er et helt nytt læreverk for norskundervisningen på yrkesfag. Verket er utviklet til fagfornyelsen, og i tråd med den nye læreplanen har det fokus på yrkesretting, dybdelæring og de tverrfaglige temaene. Språket er direkte og eksemplene er relevante og elevnære.

NORSKBOKA møter elevene der de er. De får bruke og utvikle sin kompetanse, og jobbe med innhold som tar fagvalget deres på alvor. NORSKBOKA legger opp til dybdelæring og en praktisk tilnærming til fagstoffet. I tillegg har den en verktøykasse med generelle tips og regler, samt skrive og lesestøtte i ulike sjangre.

Den viktigste ressursen i klasserommet er læreren. Mye av det som skjer i klasserommet er det kun du som kan gjøre. Derfor hjelper NORSKBOKA deg med alt det andre: På egne lærersider får du hjelp til å planlegge og gjennomføre undervisningen, samt underveis- og sluttvurdering av elevarbeidet. Her finner du undervisningsopplegg for hele skoleåret, som fritt kan brukes som de er eller tilpasses egen undervisning.

  • Er elevnær, relevant og yrkesrettet. Påbygg er rettet mot videre studier.
  • Er praktisk, med skrive- og lesestøtte i ulike sjangre. Vi mener elevene lærer best ved å gjøre, ikke lese om.
  • Kapitlene avsluttes med en større situasjonsoppgave.
  • Legger til rette for dybdelæring.
  • Har en tydelig struktur og er enkel å orientere seg i.
  • Har en spennende tekstsamling med engasjerende tekster og oppgaver.
  • Har en verktøykasse meg generelle tips og regler.
  • Har en tilhørende nettressurs full av nyttige verktøy.
  • Har et friskt design med bilder og illustrasjoner som støtter teksten.