Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk som andrespråk
Trinn: Spor 3, nivå A1-B1
Læreplan: Følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra 2005.
Komponenter: Tekstbok og arbeidsbok, CD-er, Elevhefter med lytteøvinger, Lærerveiledning, Nettressurs

Med tusen ord dekker nivåene A1, A2 og B1 i én og samme bok. Læreverket passer for dem som vil gå raskt fram i språkopplæringen. Med tusen ord bygger på kommunikative metoder med fokus på muntlig trening, et voksent vokabular og en rask progresjon. Gjennom familien Johansens dagligliv, autentiske tekster, artikler og intervjuer, introduseres ulike sider av det norske samfunnet. Flere av tekstene tar også utgangspunkt i norsk historie, og forklarer sosiale og økonomiske endringer i Norge i nyere tid. Oppgavene oppmuntrer til diskusjon, refleksjon og samtale. Bak i boka finnes en omfattende grammatikkdel som forklarer de grammatiske fenomenene boka tar opp.

Olaug Strand er Cand.philol med hovedfag i historie fra NTNU, og er nå stipendiat i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Olaug har undervisningserfaring i norsk, samfunnsfag og historie på videregående- og universitetsnivå.

Med tusen ord har en gratis nettressurs: https://mto.portfolio.no/. Her ligger oppgaver med fasit og aktuelle lenker koplet til emnene i tekst- og arbeidsboka. Her ligger også fasit til oppgavene i tekst- og arbeidsboka.

Vurderingseksemplar og skolebesøk Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverket, og kan også komme til skolen for å gi en innføring i boka og de digitale ressursene. For å få tilsendt vurderingseksemplar eller avtale skolebesøk, ta kontakt med markedsavdelingen: undervisning@fagbokforlaget.no

Tilgang digital bok og nettressurs Ønsker du tilgang til lærerverkets digitale bok, ta kontakt med vår digitalavdeling: digitalt@fagbokforlaget.no

Skolebesøk og andre henvendelser For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Stine Bach: stine.bach@fagbokforlaget.no Telefon: 975 56 686

Informasjon om læreverkets innhold For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Tove Schmidt Galaaen: tove.schmidt.galaaen@fagbokforlaget.no Telefon: 23 30 24 06

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun