Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk som andrespråk
Trinn: Spor 3, nivå A1-B1
Læreplan: Følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra 2005.
Komponenter: Tekst- og arbeidsbok, CD-er (lydbok og lytteøvinger), Elevhefter med lytteøvinger, Lærerveiledning, Nettressurs

Med tusen ord dekker nivåene A1, A2 og B1 i én og samme bok. Læreverket passer for dem som vil gå raskt fram i språkopplæringen. Med tusen ord bygger på kommunikative metoder med fokus på muntlig trening, et voksent vokabular og en rask progresjon. Gjennom familien Johansens dagligliv, autentiske tekster, artikler og intervjuer, introduseres ulike sider av det norske samfunnet. Flere av tekstene tar også utgangspunkt i norsk historie, og forklarer sosiale og økonomiske endringer i Norge i nyere tid. Oppgavene oppmuntrer til diskusjon, refleksjon og samtale. Bak i boka finnes en omfattende grammatikkdel som forklarer de grammatiske fenomenene boka tar opp.

Olaug Strand er Cand.philol med hovedfag i historie fra NTNU, og er nå stipendiat i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Olaug har undervisningserfaring i norsk, samfunnsfag og historie på videregående- og universitetsnivå.

Nettressurs
Med tusen ord har en gratis nettressurs: mto.portfolio.no. Her ligger oppgaver med fasit og aktuelle lenker koblet til emnene i tekst- og arbeidsboka. Her ligger også fasit til oppgavene i tekst- og arbeidsboka.

Vurderingseksemplar og skolebesøk
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverket, og kan komme til skolen for å gi en innføring i boka og de digitale ressursene. For å få tilsendt vurderingseksemplar eller avtale skolebesøk, ta kontakt med markedsavdelingen: marked@fagbokforlaget.no

Digital tilgang og andre henvendelser
Ønsker du å kjøpe verket, få prøvetilgang for å vurdere læreverkets nettressurs eller trenger brukerstøtte, ta kontakt med Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun