Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Livsmestring

Folkehelse og livsmestring er en viktig del av den nye læreplanen, og skal hjelpe elevene å ta ansvarlige livsvalg. Fagbokforlagets Livsmestring består av tolv skjønnlitterære bøker, for elever på ungdomsskolen. Serien er skrevet for å gi elevene grunnlag for å lese om, vurdere og diskutere utfordringer knyttet til psykisk og fysisk helse.

Bokserien egner seg godt for tverrfaglig undervisning og lesetrening, og tar for seg emner som: seksualitet, sorg, kulturkonflikt, utenforskap, omsorgssvikt, seksuelle overgrep, mobbing, angst, utagering, selvskading og ensomhet. Bøkene finnes både i trykt og digitalt format, og inngår i Fagbokforlagets digitale Lesedilla-bibliotek, som kommer våren 2019.

Janne Aasebø Johnsen er utdannet adjunkt. Hun jobber som sosiallærer, og har skrevet flere lærebøker og skjønnlitterære bøker for barn og ungdom. I tillegg til bokserien Livsmestring, har hun holdt en rekke kurs for både barn og voksne om mobbing, nettvett, kreativ skriving og andre emner innen psykisk helse. 

Livsmestring består av følgende digitale komponenter: 

  • D-bøker med ordforklaring på flere språk
  • Digital ressurs for lærer med undervisningsopplegg til alle de tolv fortellingene

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Den digitale ressursen er under utvikling, og blir ferdigstilt i løpet av 2019.

Tilgang d- bok
Ønsker du å kjøpe lisens eller få prøvetilgang til verkets digitale bøker, henvend deg til digitalt@fagbokforlaget.no, eller kjøp de digitale pakkene direkte her i nettbutikken.

Skolebesøk og andre henvendelser
For mer informasjon om læreverket, skolebesøk og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Silje Iselin Bøyum.
Epost: silje.iselin.boyum@fagbokforlaget.no Tlf: +47 958 76 909

Informasjon om læreverkets innhold
For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og metodikk, ta kontakt med redaktør 
Thomas Ingebrigtsen.
Epost: thomas.larsen.ingebrigtsen@fagbokforlaget.no 

Bøkene