Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Livsmestring

Bøkene i Fagbokforlaget sin livsmestringsserie forteller historier om vonde opplevelser og tilstander – ting det er vanskelig å innrømme, sette ord på og å snakke om. Dette er også historier som mange barn og unge vil kjenne seg igjen i. Bruk bøkene som grunnlag for samtale i klasserommet eller la elevene dine få tilgang på dem slik at de som vil kan snakke mer om de ulike temaene. La dem bruke bøkene til å sette ord på sin historie.

 

Livsmestringsserien består av følgende bøker:

Janus – en historie om kulturkonflikt
Toget – en historie om ensomhet
Vinduet – en historie om barnefattigdom
Ballongen – en historie om seksuell orientering
Den blå boksen – en historie om seksuelle overgrep
Det sorte teppet – en historie om sorg og død
Villdyret – en historie om de vanskelige barna
Flyttebyrået – en historie om skilsmisse
Ord – en historie om mobbing
(Lille) Speil – en historie om selvskading
Det hvite huset – en historie om omsorgssvikt
Den røde ryggsekken - En historie om angst, depresjon og selvmord

Bøkene