Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

I denne serien diskuteres både de overordnede temaene fra læreplanverket og hvilke konsekvenser disse får for planlegging, gjennomføring og vurdering i de enkelte fagene. Bøkene er praksisnære med mange konkrete eksempler.