Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Dag Ingvar Jacobsen er dr.philos., professor ved Universitetet i Agder og professor II ved Universitetet i Tromsø. Han har gjennomført flere store empiriske undersøkelser, og publisert både bøker og artikler om organisasjon og ledelse, statsvitenskap og metode. Han
er en mye brukt foredragsholder
i Norge og resten av Norden.

Jan Thorsvik er dr.philos. og professor ved Universitetet i Agder. Han er også professor II ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har publisert bøker og artikler om organisasjon og ledelse, planlegging, offentlig politikk og administrasjon. Han har i mange år vært fast gjesteforeleser ved universiteter og høyskoler, og er etterspurt som foredragsholder i de nordiske land.

Hvordan organisasjoner fungerer er Skandinavias mest brukte læreverk i organisasjonsteori for høyere utdanning. Det gir en grundig innføring i de mest sentrale emnene og perspektivene innen organisasjonsteorien. Teksten er rikt på eksempler og stimulerer leseren til å reflektere omkring egne erfaringer i lys av teori.

Verket består av:

- Hovedbok
- Arbeidsbok og casesamling
- Nettressurs for lærer med undervisningsmateriell
- Nettressurs for studentene med flervalgsoppgaver

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun