Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Dette er en serie håndbøker som tar for seg terapi i ulike sammenhenger.

Individualterapi er den mest utbredte behandlingsformen innen psykisk helsevern. Håndbok i individualterapi tar opp temaer som historikk, utdanning og felles virkningsfaktorer, samt metoder og tilnærminger som kan sorteres under hovedmodellene kognitiv atferdsterapi, psykodynamisk terapi, humanistisk terapi, eksistensiell terapi og systemisk terapi.

Familien ivaretar menneskers grunnleggende behov for kjærlighet, trygghet, tilhørighet, omsorg og personlig og sosial utvikling. Familierelasjonene er ofte avgjørende for hvordan vi fungerer i hverdagen, og dermed er de også sårbare. Noen ganger kan relasjonene i familien bli så utfordrende at vi opplever at livet blir vanskelig. Da kan familieterapi være til hjelp. I Håndbok i familieterapi presenteres en rekke ulike familieterapeutiske tilnærminger og foreldrestyrkende programmer.

Samlivsbrudd og parproblemer er noe av det mest stressende mennesker kan oppleve. Det er forbundet med angst, depresjon, rusmisbruk, økt blodtrykk og relasjonelle konflikter, og har åpenbare omkostninger også for barn og øvrig familie, og samfunnet generelt. Håndbok i parterapi behandler ulike temaer som ofte kommer opp i parterapiarbeidet, og det blir presentert ulike parterapeutiske tilnærminger og metoder.

Kapitlene i bøkene er gjennomgående illustrert med eksempler fra praksis og avsluttes med spørsmål for videre refleksjon. Bøkene vil være til nytte i både utdanning og terapeutisk arbeid.

Klikk her for å bestille vurderingseksemplarer, og for å holde deg oppdatert på annen relevant faglitteratur.