Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Matematikk, samfunnsfag og naturfag
Trinn: Grunnskole 1.-10. trinn for voksne
Læreplan: Kunnskapsløftet 
Komponenter: Grunnbok, arbeidsbok, d-bok, fagnettsted for læreren

Om verket
GRIP er et læreverk i grunnleggende matematikk, naturfag og samfunnsfag for voksne innvandrere. Læreverket er ryddig og fargerikt og appellerer til den voksne elevgruppen. GRIP kan også brukes for andre elevgrupper, og egner seg særlig for elever som trenger tilrettelagt undervisning. GRIP følger læreplanene etter Kunnskapsløftet 1–10, men er tilpasset den voksne deltakeren. GRIP 1 oppfyller kompetansemålene etter 2. og 4. trinn og GRIP 2 oppfyller kompetansemålene etter 7. trinn. GRIP 3 oppfyller kompetansemålene etter 10. trinn. Lærestoffet er presentert på lett norsk, men med faglig tyngde. GRIP-bøkene finnes både på nynorsk og bokmål.

Hvorfor velge GRIP?

  • Respekterer den voksne elevgruppen
  • Flott og fargerik, med rik bruk av illustrasjonsmateriell
  • Grunnleggende ferdigheter øves gjennom hele verket
  • Integrerer fag og språklæring
  • Naturlig språklig progresjon
  • Digitale komponenter med masse oppgaver og undervisningsopplegg 
  • Digital lærerveiledning

Les mer om GRIP her.

Ingrid Værum Larsen har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Hun har jobbet med fagene samfunnsfag og engelsk på grunnskole for voksne og med norskopplæring for spor 1 - elever. Hun er for tiden tilknyttet Johannes Læringssenter i Stavanger. Ingrid har skrevet samfunnsfag - delen i Grip 1 og Grip 2.

Tove Haugsland har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Hun har jobbet med fagene matematikk og naturfag på grunnskole for voksne. Hun er for tiden tilknyttet Johannes Læringssenter i Stavanger. Tove har skrevet naturfag - delen i Grip 1 og Grip 2.

Grete Angvik Hermanrud har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere i matematikk. Hun har også vært engasjert av Utdanningsdirektoratet for å utvikle eksamensoppgaver i matematikk for voksne i grunnskoleopplæringen. Grete er for tiden tilknyttet Enhet for voksenopplæring i Trondheim.

Grip - serien består også av d-bøker (digitale bøker) til både lærer og elev og en digital nettportal. I d-boken finner du funksjoner som innlest tekst, søke-, notat- og markeringsmuligheter, du får også tilgang på en ordlistefunksjon, lærerveildning og store mengder oppgaver til bøkene. I Grip nettportal kommer du direkte til alle digitale ressurser i Grip-serien. Fagene samfunnsfag, naturfag og matematikk er samlet på ett sted. I Grip nettportal finner du blant annet den digitale elevboka, lærerveiledninger, nettressurs for læreren og mange nye arbeidsoppgaver!
For å få tilgang til d-bøker og nettportal, ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no

Vurderingseksemplar Ønsker du å se nærmere på Grip - bøkene? Vi sender gjerne digitale utgaver av de komponentene du er interessert i. Ta kontakt med markedsavdelingen: undervisning@fagbokforlaget.no om dette er interessant.

Tilgang d-bok og nettsted Ønsker du å kjøpe eller få prøvetilgang for å vurdere læreverkets digitale bok, ta kontakt med vår digitalavdeling: digitalt@fagbokforlaget.no

Skolebesøk og andre henvendelser For mer informasjon om læreverket, skolebesøk og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Stine Bach: Epost: stine.bach@fagbokforlaget.no Tlf: +47 975 56 686

Informasjon om læreverkets innhold For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Karine Kjekshus Alstad
Epost: Oyvind.Okkenhaug@fagbokforlaget.no
Tlf: +47 970 57 428

GRIP (Engelsk)

Matematikk (bokmål)

Matematikk (nynorsk)

Samfunnsfag og naturfag (bokmål)

Samfunnsfag og naturfag (nynorsk)