Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk
Trinn: Grunnskole 1.-10. trinn for voksne
Læreplan: Kunnskapsløftet 
Komponenter: Grunnbok, arbeidsbok, d-bok, fagnettsted for læreren, tverrfaglig nettressurs

Om verket
GRIP er et læreverk i grunnleggende matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk for voksne innvandrere. Læreverket er ryddig og fargerikt og appellerer til den voksne elevgruppen. GRIP kan også brukes for andre elevgrupper, og egner seg særlig for elever som trenger tilrettelagt undervisning. GRIP følger læreplanene etter Kunnskapsløftet 1–10, men er tilpasset den voksne deltakeren. GRIP 1 oppfyller kompetansemålene etter 2. og 4. trinn og GRIP 2 oppfyller kompetansemålene etter 7. trinn. GRIP 3 oppfyller kompetansemålene etter 10. trinn. Lærestoffet er presentert på lett norsk, men med faglig tyngde. GRIP-bøkene finnes både på nynorsk og bokmål.

Hvorfor velge GRIP?

  • Respekterer den voksne elevgruppen
  • Flott og fargerik, med rik bruk av illustrasjonsmateriell
  • Grunnleggende ferdigheter øves gjennom hele verket
  • Integrerer fag og språklæring
  • Naturlig språklig progresjon
  • Digitale komponenter med masse oppgaver og undervisningsopplegg 
  • Digital lærerveiledning

Les mer om GRIP her.

Ingrid Værum Larsen har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Hun har jobbet med fagene norsk, samfunnsfag og engelsk på grunnskole for voksne og med norskopplæring for spor 1-elever. Hun er for tiden tilknyttet Johannes Læringssenter i Stavanger. Ingrid har skrevet samfunnsfag-delen i Grip 1 og Grip 2.

Tove Haugsland har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Hun har jobbet med fagene matematikk og naturfag på grunnskole for voksne. Hun er for tiden tilknyttet Johannes Læringssenter i Stavanger. Tove har skrevet naturfag-delen i Grip 1 og Grip 2.

Grete Angvik Hermanrud har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere i matematikk. Hun har også vært engasjert av Utdanningsdirektoratet for å utvikle eksamensoppgaver i matematikk for voksne i grunnskoleopplæringen. Grete er for tiden tilknyttet Enhet for voksenopplæring i Trondheim.

Liv Hermanrud er lektor i realfag med spesialisering i fysikk og matematikk. Hermanrud har undervisningserfaring med flerspråklige elever i realfag.

Anne Lise Svendahl Kvam har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Hun underviser i fagene engelsk, norsk og samfunnsfag ved grunnskolen for voksne, Trondheim Voksenopplæringssenter (TROVO).

Pezhman Showghi har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere og underviser også i engelsk ved TROVO. 

Annelén Takita Aspestrand Stenbakken har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Hun underviser i fagene engelsk, norsk og samfunnsfag ved Oslo Voksenopplæring, Helsfyr.

Elwira Pajak har levert oppgavene til Grip 1 Engelsk nettressurs. Hun er utdannet lektor med universitetsutdanning innen lingvistikk og har lang erfaring innen voksenpedagogikk og opplæring av voksne innvandrere i språk og fag. Pajak arbeider når ved Oslo voksenopplæring, Helsfyr.

Grip-serien består også av d-bøker (digitale bøker) til både lærer og elev, et fagnettsted for læreren og en tverrfaglig nettressurs. For å få tilgang til d-bøker og fagnettsted, ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no

D-bok 
I d-boken finner du funksjoner som innlest tekst og søke-, notat- og markeringsmuligheter. Du får også tilgang på en ordlistefunksjon, lærerveildning og store mengder oppgaver til bøkene.

Fagnettsted for læreren
På Grip fagnettsted kommer du direkte til alle digitale ressurser i Grip-serien. Fagene samfunnsfag, naturfag og matematikk er samlet på ett sted. Her finner du blant annet den digitale elevboka, lærerveiledninger, nettressurs for læreren og mange nye arbeidsoppgaver! 

Tverrfaglig nettressurs
Våren 2020 har vi lansert en ny tverrfaglig nettressurs på gripportal.no. Denne er åpen og gratis for både lærer og elev. Nettressursen er under utvikling, flere fag og nivåer lanseres fortløpende.

Vurderingseksemplar
Ønsker du å se nærmere på Grip-bøkene? Vi sender gjerne digitale utgaver av de komponentene du er interessert i. Ta kontakt med markedsavdelingen: undervisning@fagbokforlaget.no om dette er interessant.

Tilgang d-bok og nettsted 
Ønsker du å kjøpe eller få prøvetilgang for å vurdere læreverkets digitale bok, ta kontakt med vår digitalavdeling: digitalt@fagbokforlaget.no.

Skolebesøk og andre henvendelser
For mer informasjon om læreverket, skolebesøk og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Gudrun Kringlebotn.
E-post: gudrun.kringlebotn@fagbokforlaget.no 
Tlf: +47 416 40 051

Informasjon om læreverkets innhold
For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaksjonssjef Tove Schmidt Galaaen. 
E-post: tove.schmidt.galaaen@fagbokforlaget.no 
Tlf: +47 970 57 406

Engelsk

Matematikk (bokmål)

Matematikk (nynorsk)

Samfunnsfag og naturfag (bokmål)

Samfunnsfag og naturfag (nynorsk)