Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk som andrespråk
Trinn: Spor 1, A1, A2 og B1
Læreplan: Følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere frå 2012.
Komponenter: Godt lest 1 Lesebok, Godt lest 1 Skrivebok, Godt lest 2 Lesebok, Godt lest 2 Skrivebok, Godt sagt 1 Bildeordbok, Godt sagt 2 bildeordbok, Godt sagt 2 Arbeidsbok med lyd-CD, temahefter, Godt sagt og Godt lest-lærerens bok, Godt sagt lesehefter, Godt sagt lydfiler, Ordlister (arabisk, engelsk, farsi, kurdisk sorani, somali og thai).

Om verket
Godt sagt 1 består av Godt lest-bøkene til den skriftlige opplæringen og Godt sagt Bildeordbok til den muntlige opplæringen. Godt lest er revisjonen av den gamle Godt sagt 1 og er skrevet for deltakere på spor 1, nivå A1 og A2.  Godt sagt 2 tar opp mer avanserte temaer enn Godt sagt 1 og tar sikte på å møte målene på nivå B1. Boka egner seg godt som diskusjonsåpner i klasserommet og som tilleggsstoff for dem som er ferdige med Godt sagt 1. Godt sagt 2 følger ikke ny læreplan.
Godt sagt - serien har også bøker på nynorsk. Til Godt Sagt 1 er det laget 10 lesehefter med stigende vanskelighetsgrad, ett hefte til hver hovedperson i Godt Sagt 1 Bildeordbok. Heftene har enkel skrifttype og nøye utvalgte ord. De selges enkeltvis eller i pakker med hefte 1-5 og 6-10.

Hvorfor velge Godt sagt?

  • Serien har et oversiktlig uttrykk med grammatikken samlet og strukturert i egne bolker.
  • Skrivebøkene har et oppdatert innhold
  • Serien er et godt hjelpemiddel i forberedelsene til norskprøven
  • Godt sagt 1 har en egen bok for den muntlige språkopplæringen.
  • I serien finnes det mye ekstramateriell som ordlister, lesehefter, språkøvinger og bildekort

Ellen Hanssen har arbeidet med norsk for fremmedspråklige elever i ungdomsskole og i voksenopplæring i mer enn tjue år, de siste ti årene med undervisning av analfabeter.
Hun har også arbeidet administrativt med dette fagfeltet, ved skolesjefenes kontor i Oslo og i Utdanningsdepartementet.

Lise Gummesen er medforfatter på verket Godt sagt 2.

Godt sagt og Godt lest har en egen ressursside hvor vi har samlet alle d-bøkene samt alle lydfilene til Godt sagt Alfa, Godt sagt/Godt lest og Godt sagt 2. Ressurssiden finner du her.

For å få tilgang til d-bøkene, ta kontakt med vår digitale avdeling: digitalt@fagbokforlaget.no

Vurderingseksemplar og skolebesøk
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverket, og kan også komme til skolen for å gi en innføring i boka og de digitale ressursene. For å få tilsendt vurderingseksemplar eller avtale skolebesøk, ta kontakt med markedsavdelingen: undervisning@fagbokforlaget.no

Digital tilgang og mer informasjon om læreverket

Ønsker du å kjøpe verket, få prøvetilgang for å vurdere læreverkets nettressurs eller trenger brukerstøtte, ta kontakt med Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no 

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun