Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Eventyrlig matematikk er en skjønnlitterær serie for barnetrinnet og ungdomsskolen. Bøkene veksler mellom å være skjønnlitterære fortellinger og matematiske oppgaver, og ideen bak serien har vært å sette matematikk inn i en historisk og dramatisk kontekst. Via de ulike fortellingene stifter elevene kjennskap med Fibonacci, Arkimedes og Pythagoras. I tillegg blir de introdusert for emner som kryptering, koding, sannsynlighetsregning og store tall. 

Et viktig trekk ved bøkene er deres undersøkende og eksperimenterende tilnærming til matematikken, noe som utfordrer og engasjerer elevene. De matematiske oppgavene som følger med til fortellingene, åpner opp for økt nysgjerrighet og glede for faget. Eventyrlig matematikk er velegnet til bruk for veiledet lesing og faglig fordypning i matematikk, og tverrfaglig undervisning på tvers av fag og emner som matematikk, norsk, historie, naturfag og teknologi. 

Hver av bøkene har fokus på leseglede, den matematiske samtalen, utforskende undervisning og faglig fordypning. Serien følger intensjonene i fagfornyelsen ved å tilrettelegge for tverrfaglighet, dybdelæring og ivareta  elevenes lærelyst, nysgjerrighet og utforskertrang. 

Hvorfor velge Eventyrlig matematikk?

  • spennende fortellinger
  • tverrfaglige emner
  • engasjerende oppgaver
  • fargerike illustrasjoner
  • en ny tilnærming til faget
  • tilpasset ny læreplan

_______________________________________________________________________________

Eventyrlig matematikk er en del av Lesedilla, Fagbokforlagets digitale bibliotek, som lanseres i 2019/2020. For vurderingseksemplar, kontakt oss på undervisning@fagbokforlaget.no

Anker Tiedemann er en dansk forfatter med stor interesse for matematikkfaget. Han har studert matematikk og arkitektur, og har lang erfaring med redaksjonelt arbeid innen flere kulturelle fagområder. I tillegg til sin bakgrunn innen bygg og arkitektur har Tiedemann også utgitt flere bøker om kunst, og jobbet som sjefredaktør for flere store magasiner. I 1998 utga han sin første bok om matematikk, og siden det har han skrevet nærmere tyve bøker om faget. 

Vurderingseksemplar
Ønsker du å se nærmere på Eventyrlig matematikk, eller ønsker dere å få en presentasjon av verket? Ta kontakt med markedsavdelingen: undervisning@fagbokforlaget.no 

Tilgang d- bok
Ønsker du å kjøpe lisens eller få prøvetilgang til verkets digitale bøker, henvend deg til digitalt@fagbokforlaget.no

Skolebesøk og andre henvendelser
For mer informasjon om læreverket, skolebesøk og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Silje Iselin Bøyum.
Epost: silje.iselin.boyum@fagbokforlaget.no Tlf: +47 958 76 909

Informasjon om læreverkets innhold
For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og metodikk, ta kontakt med redaktør Thomas Bergesen.
Epost: thomas.bergesen@fagbokforlaget.no 

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun