Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Samfunnsfag
Trinn: Vg1 SF og Vg2 YF
Læreplan: Kunnskapsløftet. Følger ny læreplan av 2013.
Komponenter: Lærebok, nettsted og e-bok.

Om Ditt samfunn
Samfunnsfag skal stimulere eleven til å forstå, delta i og utvikle samfunnet som omgir oss. Ditt samfunn ønsker å gjøre eleven til en aktør mer enn en tilskuer, og vil fremme kritisk tenking, deltakelse og engasjement. Læreverket er delt i fire deler individ, samfunn og kultur; politikk og demokrati; arbeidsliv og næringsliv; og internasjonale forhold. Ditt samfunn har et godt utvalg med øvinger som kontrollerer fakta og tester om du kan gjøre rede for faglige standpunkter på en saklig måte. Ditt samfunn - rett på samfunnsfag!

Hvorfor velge Ditt samfunn?
Hvorfor skal din skole velge Ditt samfunn som læreverk i samfunnsfag? Ditt samfunn presenterer faget gjennom

  • Fakta - beskriver sentrale begreper og resonnementer
  • Eksempler – gjør faget aktuelt for elevhverdagen
  • Kommentarer - gir mulighet til å gå i dybden på hvert tema og nyansere stoffet
  • Øvinger – tester læringsarbeidet
  • Nettstedet er en åpen støttefunksjon til læreboka

Hasse Bergstrøm er cand.jur. og cand.oecon. fra Universitetet i Oslo. Han har mer enn 35 års undervisningserfaring i fagene, herunder en del år ved lærerutdanningen (ILS) ved UiO. Bergstrøm har lang erfaring som lærebokforfatter.

Johan T. Dale er lektor med utdanning fra SLHK og NHH og har undervisningserfaring både fra videregående skole og høyskole. Dale har lang erfaring med utvikling av læremidler i samfunnsfag, økonomifag og rettslære for flere forlag.

Kjersti Garstad

Fagnettsted
Fagnettstedet er en åpen støttefunksjon til læreboka. IKT er en sentral del av samfunnsfag. Det betyr at eleven skal kunne bruke digitale verktøy til å skrive egne rapporter, lage beregninger i regneark, presentere eget arbeid via Power point og finne relevant informasjon på Internett. Nettressursen er aktivitetsorientert og består av disse elementene: Les mer om, Ekstraoppgaver, Løsningsforslag og lenker. Elevnett gratis for våre brukere.

Trykk her for å gå til nettressursen: http://www.dalefag.no/bm/boker/samfunnsfag/ditt-samfunn/ 

Ditt samfunn finnes også som brettbok. Les om alle våre bøker som kan bestilles via brettboka.no

Vurderingseksemplar
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverkene, ta kontakt med markedsavdelingen: undervisning@fagbokforlaget.no

Andre henvendelser
For mer informasjon om læreverkene og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no. Tlf: 90696127

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun