Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hva er et digitalt læreverk?

I våre digitale læreverk har vi samlet alle komponenter som finnes i et læreverk i en digital pakke. Pakkene inneholder digitale bøker (d-bok) og nettressurser. Alt du trenger til undervisningen samlet på ett sted.

Hva er en d-bok?

d-bok er navnet på digitale bøker fra Fagbokforlaget. Disse har et sett med kjernefunksjonaliteter som søk, utheving, mulighet for notering og favorittmerking av sider for raskt å komme til repetisjonsstoff, enten det skulle være for prøven eller til arbeid med hjemmeleksen. I de fleste nye d-bøker får man også lydstøtte.

Hva er en nettressurs?

Alle våre nettressurser er tett knyttet til det enkelte læreverk. Her ligger det hjelpemidler for lærer og elev til forberedelser, øving og repetisjon. Innholdet varierer fra læreverk til læreverk.

Puls er et helt nytt læreverk for VG1 helse- og oppvekstfag med fokus på mer visuell læring, mindre tekst og et lettlest språk.

Læreverket har en ryddig struktur, aktiviserende undervisningsopplegg og praksisnære caseoppgaver med et levende persongalleri.

I denne digitale pakken får du alle komponentene i læreverket Puls. Fullverdige, digitale bøker (d-bok) og omfattende nettressurser for både lærer og elev. 

Puls digitalt læreverk inneholder:

Puls Helse, digital bok(d-bok)
Puls Yrkesliv, digital bok (d-bok)
Puls Kommunikasjon, digital bok (d-bok)
Puls nettressurs lærer
Puls nettressurs elev

Naturbruk er et helt nytt læreverk i vg1 Naturbruk til fagfornyelsen.

I denne digitale pakken får du alle komponentene i læreverket. Fullverdige, digitale bøker (d-bok) og omfattende nettressurser for både lærer og elev. 

Naturbruk digitalt læreverk inneholder:

Husdyr, digital bok (d-bok)
Landbruk, digital bok (d-bok)
Dyrefag og hestefag, digital bok (d-bok). Kommer 2022
Skogbruk, digital bok (d-bok). Kommer mars 2021
Fiske og akvakultur, digital bok (d-bok). Kommer april 2021
Naturbasert næringsaktivitet, digital bok (d-bok). Kommer mars 2021
Naturbruk nettressurs elev
Naturbruk nettressurs lærer

Vg1 Salg, service og reiseliv er nyskrevet til fagfornyelsen. Verket bygger på lesestrategiene elevene lærer i grunnskolen. Ingresser og bildetekster gir et godt overblikk over stoffet, og kontrollspørsmål oppmuntrer til å arbeide med teksten. I tillegg er fagteksten supplert med hundre fortellinger om virkelige yrkessituasjoner.

I denne digitale pakken får du alle komponentene i læreverket. Fullverdige, digitale bøker (d-bok) og nettressurser for både lærer og elev.  

Salg, service og reiseliv digitalt læreverk inneholder:

Kultur og samhandling, digital bok (d-bok)
Forretningsdrift, digital bok (d-bok). Kommer april 2021
Markedsføring og innovasjon, digital bok (d-bok). Kommer mai 2021
Nettressurs elev. Kommer april 2021
Nettressurs lærer. Kommer april 2021

Bygg- og anleggsteknikk er nyskrevet til fagfornyelsen og dekker de nye programfagene Praktisk yrkesutøvelse og Arbeidsmiljø og dokumentasjon.

I denne digitale pakken får du alle komponentene i læreverket vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Fullverdige, digitale bøker (d-bok) med  lyd og omfattende nettressurser for både lærer og elev. 

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk digitalt læreverk inneholder:

Praktisk yrkesutøvelse, digital bok (d-bok)
Arbeidsmiljø og dokumentasjon, digital bok (d-bok)
Tegningforståelse og 3D-modellering, digital bok (d-bok). Kommer juni 2021
Bygg- og anleggsteknikk nettressurs elev
Bygg- og anleggsteknikk nettressurs lærer

Automatiseringsteknikk er et læreverk som ønsker å skape forståelse, inspirere og pirre elevenes nysgjerrighet. Verket dekker vg1 - vg2 og er nyskrevet til fagfornyelsen.

I denne digitale pakken får du alle komponentene i læreverket. Fullverdige, digitale bøker (d-bok) med lyd og omfattende nettressurser for både lærer og elev.   

Automatiseringsteknikk digitalt læreverk inneholder:

Automatiseringsteknikk 1, digital bok (d-bok). Kommer august 2021
Automatiseringsteknikk 2, digital bok (d-bok). Kommer august 2022
Automatiseringsteknikk nettressurs lærer. Kommer august 2021
Automatiseringsteknikk nettressurs elev. Kommer august 2021

Vg2 transport og logistikk handler om håndtering av gods og personer. Læreverket er nyskrevet til fagfornyelsen.

I denne digitale pakken får du alle komponentene i læreverket. Fullverdige, digitale bøker (d-bok) med lyd og omfattende nettressurser for både lærer og elev.   

Transport og logistikk digitalt læreverk inneholder:

Bransjelære vg2, digital bok (d-bok). Kommer i mai 2021
Transport, logistikk og løfteoperasjoner vg2, digital bok (d-bok). Kommer i mai 2021

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun