Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Byen er Bergen er en bergensbasert innføringsbok i norsk språk på nybegynnernivå. Læreverket har en rask progresjon fra A1 til A2 og fokuserer på utvikling av kommunikative språkferdigheter. Målformen i læreverket er normert bokmål som samsvarer med bergensdialekten. Engelsk brukes gjennomgående som hjelpespråk, og Byen er Bergen kan derfor brukes både på norskkurs og til selvstudium. Læreverket er spesielt tilpasset studenter på universitetsnivå som kommer til Bergen for et semester eller to, men det passer også for andre som ønsker å lære norsk med rask progresjon. Forfatterne arbeider ved Universitetet i Bergen og underviser i norsk for internasjonale studenter og ansatte. 

Byen er Bergen - spill

Til verket er det også laget et eget brettspill. Spillet er en rikt illustrert tosidig plakat i A3-format. Det er hovedsakelig et språkspill, men det gir også deltakerne en fin mulighet til å bli bedre kjent i Bergen. 

Spillet er en reise med bybanen i Bergen. Alle spillerne starter på Flesland Lufthavn og konkurrerer om å komme først fram til endestoppet Byparken i Bergen sentrum. Hver rute i spillet er et bybanestopp, og deltakerne triller terning for antall ruter de skal flytte. På hvert stopp er det en oppgave, en belønning eller en straff. På den ene siden av spillet er ikke oppgavene skrevet inn i rutene. Her kan deltakerne eller lærerne selv lage oppgaver slik at spillet kan varieres og tilpasses. 

→ Her kan du bla i boken

→ Her kan du bestille vurderingseksemplar

→ Se nettressurs

Byen er Bergen nettressurs

I nettressursen til Byen er Bergen finner du blant annet uttale- og lytteoppgaver, lydfiler til tekstboken og fasiter. Den følger gratis ved kjøp av boken.

Her finner du nettressurs til Byen er Bergen

Kristine Vårdal (red.) har mastergrad i nordisk språk og litteratur fra UiB i tillegg til en bachelorgrad i Midtøstenkunnskap. Masteravhandlingen ble skrevet innenfor fagfeltet norsk som andrespråk og handlet om arabiske innlæreres tilegnelse av norsk. Siden 2016 har hun undervist på UiB på studiefaget norsk som andrespråk (både på nærstudiet og fjernstudiet PRISME) og på norskkurs for internasjonale studenter og ansatte. Hun er også medlem i forskergruppen BLAU (Bruksbasert lingvistikk, andrespråkslæring og -undervisning). Kristine har vært leder for læreverksprosjektet som har resultert i Byen er Bergen.  

Espen Strøm Lønvik har mastergrad i norsk som andrespråk fra UiO, samt utdanning innen lingvistikk og færøysk språk. Han har undervist i norsk språk i den kommunale norskopplæringa for innvandrere og i andrespråkstilegnelse og norsk språk på universitetet. Fra 2018 til 2022 jobbet han som universitetslektor på Norskkursa ved UiB der han underviste i norsk for internasjonale studenter og ansatte på forskjellige nivå. Siden 2023 har Espen jobbet fast hos Norsk for utlendinger på NTNU i Trondheim.

Else Berit Molde har mastergrad i nordisk språk og litteratur fra UiB. Hun skrev masteravhandling i sosiolingvistikk, men har senere studert og arbeidet med norsk som andrespråk. Siden 2009 har hun vært ansatt som universitetslektor på Norskkursa på UiB, der hun underviser internasjonale studenter og ansatte i norsk, både på nybegynnernivå og for viderekomne. Før det var hun utenlandslektor ved Universitetet i Tartu i Estland, i tillegg til at hun har arbeidet mange somre på det internasjonale sommerkurset i norsk på UiB. Molde er engasjert i både undervisning og formidling av norskfaget, og hun er blant annet redaksjonsmedlem i det populærvitenskapelige tidsskriftet Språkprat. Molde underviser også i nynorsk som andrespråk på UiB, og hun er medlem av forskergruppen NINjA – norsk i akademia, som undersøker bruk og vilkår for norsk språk blant internasjonalt ansatte.  

Pernille Myrvold er cand.philol. med hovedfag i arabisk, samt en cand.mag.-grad i spansk språk og latinamerikastudier. Hun har mer enn 20 års erfaring fra språkopplæring ved UiB. Siden 2016 har hun jobbet som universitetslektor på Norskkursa ved UiB der hun underviser i norsk for internasjonale studenter og ansatte. Før det underviste hun i arabisk som fremmedspråk og jobbet mye med utvikling av læremateriale i arabisk tilpasset norskspråklige studenter. Myrvold er medforfatter av den parallellspråklige læreboken Randa. En fortelling på norsk og arabisk og har utgitt mange større støttekompendier i grunnleggende arabisk språk og grammatikk. Høsten 2015 startet hun nettstedet www.lesarabisk.com som skal fremme og synliggjøre arabisk skjønnlitteratur i norsk oversettelse.  

Katrin Saarik er cand. philol. med hovedfag i nordisk språk og litteratur fra UiB med hovedfagsoppgave innen norsk som andrespråk. Hun har jobbet som norsklærer i Tartu i Estland og som universitetslektor i norsk språk og kultur ved Universitetet i Tallinn. Siden 2004 har Saarik jobbet som universitetslektor på Norskkursa ved Universitetet i Bergen der hun underviser i norsk for internasjonale studenter og ansatte. Hun har også jobbet med utvikling av læremateriell for internasjonale studenter og ansatte ved UiB på A2-B1-nivå. Hun er medlem i forskergruppen BLAU ved UiB (Bruksbasert lingvistikk, andrespråkslæring og -undervisning).

Byen er Bergen is a Bergen-based Norwegian language introductory textbook for beginners. It progresses rapidly from A1 to A2 and focuses on developing communication skills. The language variant used in this textbook is standarized Norwegian bokmål that corresponds to the Bergen dialect. English is used as an auxiliary language througout the book, and Byen er Bergen is therefore suitable both for students taking Norwegian courses and for self-study.

This textbook has been written especially for students at university level who come to Bergen for a semester or two, but it is also suitable for others who want a quick introduction to the Norwegian language.

The authors work at the University of Bergen and teach Norwegian to international students and employees.

Byen er Bergen - Board game

This richly illustrated board game, in the form of a double-sided A3 poster, accompanies the book Byen er Bergen. Although its main purpose is a language game, it also gives the participants a chance to get to know the town of Bergen better.

The game takes one on the Bergen Light Rail from Flesland Airport to Byparken in Bergen, with the participants competing over who can make the journey first. Each square of the board is a stop on the Light Rail and the participants roll a dice for how many squares they are to move. On the one side of the game, the squares give either a task, a reward or a punishment. Whilst on the other side, the squares are blank, giving the teacher or students the chance to fill in their own ideas. This versatility makes for very personalised and varied versions of the game.  

Rules for the game in both English and Norwegian. Dice and game pieces are not included.

On the webpage Byen er Bergen you will find pronunciation and listening exercises, audio files for the textbook and answer keys.

How to purchase the d-book

The d-book is a digital product that is linked to your account in the e-portal. If you want to add this product to the shopping cart, you need to log in or register a new account.

For questions about the e-portal and the online courses, contact Fagbokforlaget and we will answer as quickly as we can.

Tel: 55 38 66 60
Email: digitalt@fagbokforlaget.no

→ Browse the book

→ See webinar with english subtitle

→ Visit webpage for Byen er Bergen

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun