Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Betong
Trinn: Vg2 og vg3
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebøker, digitale bøker og nettressurs

Betongarbeid er skrevet for elever i videregående skole, lærlinger og praksiskandidater. Den er oppdatert etter ny læreplan for vg3 betongfaget/opplæring i bedrift fra 2022.

Her får du en inngående beskrivelse av både det praktiske og det teoretiske som kreves av en betongfagarbeider. Med denne læreboka sikres du en god sammenheng mellom opplæring i skole og bedrift. Dette er den første komplette læreboka om betongfaget etter at de fire tidligere lærefaga ble slått sammen: betong- og grunnarbeid, forskaling, armering og betongindustri.

Målgruppen er elever innenfor yrkesfaglig fordypning på vg1 bygg- og anleggsteknikk, elever på vg2 betong og mur innenfor programfagene og yrkesfaglig fordypning og lærlinger i betongfaget. I tillegg er boka et oppslagsverk for erfarne betongfagarbeidere, og aktuell støttelitteratur for ingeniørstudenter. Boka har to deler:

→ Material- og produktlære

→ Utførelse på byggeplass

Læreverket består av en lærebok og en nettressurs. Til sammen utgjør disse et samlet læremiddel som sikrer at opplæringen kan varieres både i klasserom, verksteder, lærebedrifter og ved selvstudier.

Nettressurs Betongarbeid

  • Begrepsdatabase
  • 21 filmer som viser sentrale arbeidsoppgaver og tverrfaglige arbeidsoppgaver
  • Fagartikler
  • Yrkesoppgaver som er knyttet til filmer, fagartikler og læreboka
  • Bygningsinformasjonsmodell (BIM) med tilknyttede oppgaver
  • Dokumentasjonsverktøy

Eldar Juliebø er utdannet bygg- og anleggsingeniør fra det som nå er NTNU Ålesund. I tillegg har han noen fag fra Trondheim innen rehabilitering av betongkonstruksjoner og betongteknologi. Han har også en rekke etterutdanningskurs innen bl.a. betong- og tilslagskontroll, betongproduksjon, herdeteknologi, kvalitetssikring, HMS osv.

Han driver nå egen praksis som kursholder og faglitterær forfatter. Han var tidligere senioringeniør ved OsloMet der han bl.a. drev med undervisning og opplæring innen materialprøving ved bygglaboratoriene. Han ledet også oppdragsvirksomheten ved høgskolens betongprøvingslaboratorium. Han har også vært engasjert som fagkonsulent, kursforfatter og nettlærer av NKI Nettstudier, innen diverse bygg- og anleggsfag. Fra tidligere i karrieren har han variert praksis fra bygge- og anleggsarbeid innen entreprenørbransjen og fra byggherresiden. Han har utgitt flere lærebøker og publikasjoner på forskjellige forlag.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun