Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Baker og konditor
Trinn: Vg2/Vg3
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebøker, digitale bøker og nettressurs

Fagbokforlaget tilbyr nytt læreverk til Vg2 baker og konditor. Verket består av bøkene Bakerboka og Konditorboka og Baker og konditor nettressurs

Bakerboka er en lærebok for Vg2 baker- og konditor og Vg3 bakerfaget, og dekker alle kompetansemålene som gjelder det bakerfaglige i de aktuelle programfagene. Boka gir en grundig innføring i teori og praktisk utøvelse av faget som kreves for å kunne jobbe som baker, og den er skrevet etter ny læreplan i 2021. Boka er delt i to deler, en om råstoff og en om produksjon. Forfatterne tar for seg råstoffene som brukes i bakeriene og beskriver hvordan egenskaper i råstoffene kan utnyttes for å oppnå ønsket kvalitet og smak i det ferdige produktet. Målet med boka er å hjelpe elever og lærlinger å bli kunne jobbe selvstendig, ta gode valg og være pådrivere for å videreutvikle bransjen i framtida.

Konditorboka er en lærebok for Vg2 baker- og konditor og Vg3 konditorfaget, og den dekker alle kompetansemålene som gjelder det konditorfaglige i de aktuelle programfagene. Boka gir en grundig innføring i teori og praktisk utøvelse av faget som kreves for å kunne jobbe som konditor, og den er skrevet etter ny læreplan i 2021. Boka er delt i to deler, en om råstoff og en om produksjon. Forfatterne tar for seg råstoffene som brukes i konditorene og beskriver hvordan egenskaper i råstoffene kan utnyttes for å oppnå ønsket kvalitet og smak i det ferdige produktet. Målet med boka er å hjelpe elever og lærlinger å bli kunne jobbe selvstendig, ta gode valg og være pådrivere for å videreutvikle bransjen i framtida.

Baker og konditor nettressurs for Vg2/Vg3 baker og konditor er et supplement til bøkene i faget og har godt med innhold til både elev og lærer. Ressursen blir tilgjengelig med noe innhold i august og vil ferdigstilles med alt innhold i desember 2021.

Ressursen er bygget opp av fem moduler:
- Illustrerte fagbegreper: en omfattende søkbar database med sentrale begreper i fagene.
- Filmer: Pedagogisk oppbygde filmer som både støtter innlæringen av faget og gir inspirasjon til å utforske faget. Flere av filmene fokuserer på innlæring av praktiske teknikker, som håndelting eller håndpisking.
- En rekke praktiske oppgaver som engasjerer og aktiviserer elevene og gir dem erfaring med sentrale arbeidsoppgaver i faget.
- Modulen MyFoodOffice er et arbeidsverktøy hvor elevene kan øve på kalkulasjon og varedeklarasjon. Eleven kan lage egne oppskrifter, beregne kostnader og skrive ut etiketter med riktig deklarasjon.
- Dokumentasjonsverktøy: dette er et helt nyutviklet verktøy for yrkesfagene hvor eleven får støtte og inspirasjon til å skrive refleksjonsnotater etter endt økt i kjøkkenet.
- HMS: en rekke plakater som viser viktigheten av hms i baker- og konditorfaget. Disse kan skrives ut og henges opp i klasserom og verksted.
Fordi de praktiske oppgavene tar utgangspunkt i oppgaver bakere og konditorer må løse i hverdagen, egner ressursen seg godt til yrkesfaglig fordypning.

Bakerboka

Erlend Løken Volden er diplombaker og har oppnådd flere utmerkelser som utøver og lagtrener på baker- og konditorlandslaget. Volden har jobbet med produktutvikling for W.B. Samson AS i flere år og jobber nå med formidling av faget som fagansvarlig ved Baker- og konditorbransjens landsforening.

Anne Kjersti Uhlen er professor ved faktultet for biovitenskap ved NMBU, har plantevitenskap som sitt fagfelt med spisskompetanse på glutenproteiner i hvete og hvilken betydning disse har for bakekvaliteten. Uhlen har også hatt en sentral rolle i oppbyggingen av diplombakerstudiet ved NMBU.

André Løvaas er utdannet Diplombaker og har mange års erfaring som baker og produktutvikler i Åpent Bakeri.  Løvaas har vært både utøver og trener for baker- og konditorlandslaget og er utnevnt til Ambassador Norvegian Bakery and Pastry. Løvaas har også jobbet som baker på matforskningsinstituttet Nofima og i Møllebransjen. Gjennom hele sin karriere har Løvaas  jobbet aktivt med formidling av bakefaget.

Anne Momrak-Haugan er utdannet bakersvenn, har mastergrad i matvitenskap og har jobbet som laboratorieingeniør, kvalitetssjef og TryggMat rådgiver. I dag jobber hun med å utvikle Nasjonal standard for Baker og konditorbransjen og er i gang med samarbeid om bransjerelatert elektronisk internkontrollsystem med BKD (Bager- og Konditormestre i Danmark). Hun jobber også med Brødskala'n, holder kurs og er myndighetskontakt for BKLF og medlemmer av BKLF.

Anette Moldestad: er matteknolog med master i næringsmiddelfag og doktorgrad i glutenets funksjonelle egenskaper. Hun har lang erfaring i bakerfaget hvor hun blant annet har jobbet som forsker på Nofima, på et forskningsinstitutt i Nederland og som produktutvikler i matindustrien.

Konditorboka

Tonje Svendsen er utdannet konditor med mange års erfaring fra ulike konditorier. Hun har deltatt i konditorkonkurranser som NM, Nordisk og VM. Tonje var med på det første baker og konditorlandslaget som ble opprettet hvor fokus var rekruttering. Hun tok en bachelor som yrkesfaglærer innenfor restaurant og matfag. Hun jobber nå ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Tonje har sittet som deltaker og leder i eksamensnemda for baker og konditorfaget i mange år. Hun har vært med å lage de nye læreplaner for VG1 restaurant og matfag og Vg2 Baker og konditorfag.

Cathrine Nilsen er utdannet konditor og har jobbet som konditorsjef ved flere femstjernes hoteller i skandinaiva, som Danglaterre, Hotel Continental og Britannia Hotel. Nilsen startet Dromedarbakeriet i Trnodheim og jobbet der i åtte år som konditorsjef og avdelingsleder. Nilsen har også vært medlem på konditorlandslaget i to år, deltatt i konkurranser både nasjonalt og internasjonalt og mottatt en rekke utmerkelser for dette, og hun har også fungert som coach og dommer i konkurranser. Konditorfaget er både jobb og hobby for Cathrine Nilsen, hun fungerer også som sensor i konditorfaget i Trøndelag og holder kurs.

Gudrunn Berntsen er konditormester og har i mange år ledet både fagprøvenemnd for fylkeskommunen og eksamensskrivingnemnd for utdanningsdirektoratet. Berntsen jobber som fagansvarlig i egen familiebedrift, Naustdal Dampbakeri. Gjennom heile si karrieren har ho jobba aktivt ut mot skole og formidling av konditorfaget, og hun har utdannet mange dyktige konditorer.

Gunvor Fiskå har svennebrev og mesterbrev som baker og konditor og hun har vært eier og daglig leder av Ryfylke bakeri og konditori siden 1994. Fiskå har deltatt på en lang rekke kurs i baker- og konditorfagene. Og hun har i egen bedrift hatt ansvar for opplæring av lærlinger og produktutvikling. Fiskå har selv deltatt i flere konkurranser, og hatt lærlinger som har hevdet seg  i toppen i nasjonale konkurranser. Gunvor Fiskå er opptatt av rekruttering og av å øke fagkunnskapen i bransjen.

Angela Stelander er utdannet konditor med mange års erfaring før hun tok bachelor som yrkesfaglærer og begynte å undervise ved Restaurant- og matfag ved Karmsund videregående skole i Haugesund. Angela har sittet i læreplangruppa som utviklet læreplan for Vg3 konditorfaget. Hun trives godt blant ungdommer og har et tett samarbeid med bransjen, som hun også har en gjensidig opplæring av elever og lærlinger med.

Å binde seg til et læreverk man skal benytte i mange år fremover er utfordrende.
For å gjøre valget enklere, tilbyr vi våre nye læreverk til fagfornyelsen med fornøyd-garanti i 2021.

Det betyr at dere i ro og mak kan bruke høsten til å vurdere om læreverket passer i deres undervisning. Om dere ikke er fornøyde, refunderer vi kjøpet og verket kan leveres tilbake uten returkostnader.
LES MER OM VÅR FORNØYD-GARANTI HER

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no Telefon: 90696127.

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaksjonssjef Ingvild Sommer: ingvild.sommer@fagbokforlaget.no Telefon: 40222326.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun