Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Anleggsteknikk
Trinn: Vg2 og vg3
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebøker og digitale bøker  

Asfaltboka er en bredt anlagt lærebok som dekker yrkesteorien for lærlinger og praksiskandidater, som skal opp til fagprøven for asfaltører. Den er tilrettelagt for undervisning både i skole og lærebedrift. Boka består av fire kapitler: Asfaltbransjen i et historisk perspektiv, Asfalt og asfaltdekker, Utlegging av asfalt og Vedlikehold av asfaltdekke. Til hvert kapittel er det utviklet øvelsesoppgaver for de som skal ta fagbrev. Bakerst i boka er det satt opp forklaringer på de mest brukte faguttrykkene innenfor asfaltfaget

Boka vil også være nyttig for fagfolk i veisektoren innenfor statlige og kommunale etater, konsulentfirmaer og entreprenørselskap.

Boka bygger på våre læremidler som er tilpasset vg1 bygg- og anleggsteknikk:

  • Praktisk yrkesutøvelse
  • Praktisk yrkesutøvelse - særløpsfagene
  • Arbeidsmiljø og dokumentasjon
  • Tegningforståelse og 3D-modellering
  • Nettressurs bygg- og anleggsteknikk

Roar Telle er ansatt som seniorrådgiver i Veiteknisk Institutt. Han har 43 års erfaring i asfaltbransjen, hvorav 28 år hos asfaltentreprenør.

Han har erfaring fra arbeidet med asfaltkvalitet, kontroll av asfalt, asfaltfabrikker og asfaltmaskiner, produktutvikling, arbeidsmiljø, opplæring og miljøpåvirkning. Roar Telle har også deltatt i nasjonale og internasjonale komitéer og utvalg.

For vurderingseksemplar, prøvetilganger, priser og tilbud, ta kontakt med  salgs- og kundekonsulent Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no  Telefon: 97556656

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no Telefon: 90696127

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Tom Ekeli: tom.ekeli@fagbokforlaget.no  Telefon: 47400181

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun