Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Kommer våren 2020

Arbeidslivskompetanse er en nettressurs med to komplette ressurser som øver grunnleggende ferdigheter for voksne innen muntlig kompetanse og digital kompetanse.

Muntlig kompetanse
Arbeidsrettet kommunikasjon

Modulbasert opplæringsressurs i muntlig kommunikasjon på arbeidsplassen. «Muntlig kompetanse» er et filmbasert læremiddel som tar utgangspunkt i autentiske kommunikasjonssituasjoner fra en lang rekke bransjer og arbeidsplasser. Virkelighetsnære og motiverende filmer åpner temamoduler som følges av ord- og begrepsinnlæring, interaktive oppgaver, refleksjonsoppgaver, caser og opplegg for språklig produksjon. Ressursen har gjennomgående lyd- og bildestøtte i tillegg til egne moduler for uttale, lytteøvinger og dialektprøver. Kursdeltakerne kan spille inn egne lydfiler og samtaler i ressursen, og det finnes opplegg for tilpasninger til egen praksis- eller arbeidsplass. Eksempler på tema er presentasjon og høflig omgang, samarbeide og planlegge, spørre og svare, kolleger og pauseprat, formelle samtaler og kundekontakt.

 

Digital kompetanse
Grunnleggende digitale ferdigheter

Modulbasert opplæringsressurs i grunnleggende digitale ferdigheter. «Digital kompetanse» presenterer og øver grunnleggende digitale ferdigheter gjennom instruksjonsfilmer, bildeserier, caser og ikke minst praktiske oppgaver tilpasset den enkeltes nivå. Ressursen tar for seg grunnleggende data, data i praksis og bruk av epost, tekstbehandlingsprogrammer, presentasjonsverktøy og regneark i tillegg til egne moduler i internett og nettvett, digital borger og jobbsøking. Opplæringen skjer med utgangspunkt i aktuelle situasjoner og behov i arbeidsliv og hverdagsliv.

Produktutvalg