Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Samfunnsfag
Trinn: 8-10
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Heldigitalt

Aktør er et heldigitalt læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet. Verket har fokus på å løfte fram perspektiver og stemmer som tidligere ikke har fått sin rettmessige plass i faget.

Læreverket er trinnløst og bygget opp rundt tverrfaglige arbeidsmoduler, kalt aktivitetskort. Disse har til hensikt å skape aktive læringssituasjoner for elevene, hvor de selv tar del i å finne løsninger og utforske faget, samtidig som de kan relatere temaene til egne erfaringer. Hvert aktivitetskort inneholder en introduksjon, en fordypningsoppgave og et sett med oppgaver som lar elevene jobbe i bredden og i dybden. 

Aktivitetskort – en praktisk iverksettelse av læreplanen

For å hjelpe deg som lærer med å skape sammenhenger i faget, har vi sortert aktivitetskortene etter tre av fagets kjerneelementer; bærekraftige samfunn, demokratiforståelse og deltakelse, identitetsutvikling og fellesskap. Læreplanens kompetansemål er å finne i forskjellige kombinasjoner i de ulike aktivitetskortene. Slik får elevene anledning til å bruke evner og kompetanse i kjente og ukjente situasjoner, samtidig som du som lærer får frihet til å ta de valgene som passer best for din klasse. I tillegg er det informasjon om kobling til læreplanen, generell veiledning og praktiske veiledninger til de enkelte oppgavene der det er nødvendig. 

Alt på ett sted

Elevene får tilgang til verktøy og funksjoner der de kan søke etter begreper og artikler i Aktør. Verket kommer også med en verktøykasse med tips og råd til ulike arbeidsmetoder og skrivesjangre.

Aktør blir fortløpende utvidet med nytt innhold frem mot skolestart 2021 slik at det til slutt inneholder nok fagstoff til alle tre årene på ungdomstrinnet. Alt fagstoff vil alltid være tilgjengelig for både lærer og elev. 

→ Klikk her for å motta oppdateringer og få tilgang til Aktør

 

Test Aktør gratis frem til 30. september 2021: aktoer.fagbokforlaget.no

Julie Ane Ødegaard Borge er undervisningsleder i Raftostiftelsen. Hun har doktorgrad i samfunnskunnskapsdidaktikk fra Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen med en studie av skolevalgene som politisk utdanning i Norge. Hennes forskningsinteresser er politisk deltakelse blant unge, aktive læringsmetoder, utdanning for bærekraftig utvikling og demokratisk medborgerskap. Borge er utdannet lektor med praksiserfaring fra ungdoms- og videregående skole og har ellers utdannelse fra Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge og fra forskningsopphold ved Universitetet i Washington.

Kjersti Dybvig er lektor med master i historiedidaktikk. Hun har jobbet som lærer siden 2008 og er ansatt ved Kristianslyst ungdomsskole. Hun underviser i fagene samfunnsfag, norsk og tysk. Hun er spesielt opptatt av nordisk Holocaust-historiografi samt kvinners og minoriteters plass i historieformidlingen. Det viktigste i hennes historieundervisning er å skape historiebevissthet og evne til å se sammenhenger og å kunne reflektere rundt ulike hendelser som direkte og indirekte påvirker hverandre.

Erlend Eidsvik er førsteamanuensis i geografi ved Høgskulen på Vestlandet. Han har doktorgrad fra Universitetet i Bergen og har vært ansatt ved HVL siden 2012. Her underviser han og veileder lærerstudenter. Forskningsfeltet inkluderer migrasjon, postkoloniale praksiser og geografiutdanning i komparative perspektiv. Han har også erfaring fra undervisning i barne- og ungdomsskole. Han er også hovedredaktør av Verda og vi. Innføring i geografi (2019). Boken er en innføringsbok for studenter på høgskole- og universitetsnivå.

Espen Helgesen er utdannet sosialantropolog og jobber som førsteamanuensis i samfunnsfag i grunnskolelærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet. Han er særlig opptatt av identitet, sosialisering og sosial ulikhet i samfunnsfaget, og har jobbet med disse temaene i Norge, USA og Sør-Afrika. Han har forsket på barn og unges bruk av digital teknologi, og har blant annet publisert tekster om sosiale medier, nettmobbing og japansk populærkultur i Norge.

Hege Christine Sørensen Isaksen er utdannet lektor med fagene engelsk og statsvitenskap. Hun har jobbet som lærer siden 2011 og er ansatt ved Fjell ungdomsskule. Hun underviser i fagene samfunnsfag, engelsk og spansk. Isaksen er spesielt opptatt av å lære elevene å se de store linjene i historien og at ingen hendelser kan ses isolert. Hennes forskningsinteresser er økosofi med fokus på menneskets holdning til, så vel som behandling av, naturen.

Gidske Leknæs Andersen er førsteamanuensis i geografi ved Universitetet i Bergen. Hun jobber med romlige data og anvendelse av GIS og fjernmåling til å studere landskaps- og arealbruksendringer i natur- og kulturlandskap. Hun er opptatt av å formidle hvordan kart og romlig informasjon kan hjelpe oss å forstå og løse utordringer i samfunnet.

Å binde seg til et læreverk man skal benytte i mange år fremover er utfordrende. 
For å gjøre valget enklere, tilbyr vi våre nye læreverk til fagfornyelsen med fornøyd-garanti i 2020.

Det betyr at dere i ro og mak kan bruke høsten til å vurdere om læreverket passer i deres undervisning. Om dere ikke er fornøyde, refunderer vi kjøpet og verket kan leveres tilbake uten returkostnader.
LES MER OM VÅR FORNØYD-GARANTI HER

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun