Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Samfunnsfag
Trinn: 8-10
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Heldigitalt

Aktør er et nytt, heldigitalt læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet.

For at elevene skal bli demokratiske aktører, kreves det kunnskap, vurderingsevne og handlingskompetanse.

Læreverket er fleksibelt og presenterer nye måter å jobbe med innholdet på. Fagstoffet er organisert i temabaserte artikkelsamlinger. Tydelige tekster og multimediainnhold bidrar til en variasjon som dekker behovene til flere elevgrupper. Både elev og lærer har dessuten tilgang til alt fagstoff for alle tre trinn. Det gir frihet under planleggingen, og når eksamensperioden kommer, har elevene alt de trenger.

Fagstoffet settes i system og aktiveres gjennom en rekke spennende aktivitetskort som bygger på fagets kjerneelementer. Aktivitetskortene er både fagspesifikke og tverrfaglige, og hvert av dem har klare mål og en tydelig progresjon. Elevene får gå i dybden i stoffet på en måte som skaper helhet og sammenheng. Gjennom et rikt utvalg aktiviteter, trener elevene ferdigheter og oppfordres til undring og utforsking. Aktivitetskortene skaper stadig nye sammenhenger i faget, og elevene får dra nytte av tilegnet kunnskap i ulike situasjoner og fra ulike perspektiver.

Aktør tilbyr metodefrihet, og det muliggjør differensiering for den enkelte elev og klasse. Det er dessuten støtte for ulike arbeidsmetoder og ferdighetstrening.

Engasjerende og meningsfylte læringssituasjoner gjør hver elev til en demokratisk Aktør.

Klikk her for å bestille prøvetilgang og hold deg oppdatert om Aktør!

Julie Ane Ødegaard Borge er undervisningsleder i Raftostiftelsen. Hun har doktorgrad i samfunnskunnskapsdidaktikk fra Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen med en studie av skolevalgene som politisk utdanning i Norge. Hennes forskningsinteresser er politisk deltakelse blant unge, aktive læringsmetoder, utdanning for bærekraftig utvikling og demokratisk medborgerskap. Borge er utdannet lektor med praksiserfaring fra ungdoms- og videregående skole og har ellers utdannelse fra Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge og fra forskningsopphold ved Universitetet i Washington.

Kjersti Dybvig er lektor med master i historiedidaktikk. Hun har jobbet som lærer siden 2008 og er ansatt ved Kristianslyst ungdomsskole. Hun underviser i fagene samfunnsfag, norsk og tysk. Hun er spesielt opptatt av nordisk Holocaust-historiografi samt kvinners og minoriteters plass i historieformidlingen. Det viktigste i hennes historieundervisning er å skape historiebevissthet og evne til å se sammenhenger og å kunne reflektere rundt ulike hendelser som direkte og indirekte påvirker hverandre.

Erlend Eidsvik er førsteamanuensis i geografi ved Høgskulen på Vestlandet. Han har doktorgrad fra Universitetet i Bergen og har vært ansatt ved HVL siden 2012. Her underviser han og veileder lærerstudenter. Forskningsfeltet inkluderer migrasjon, postkoloniale praksiser og geografiutdanning i komparative perspektiv. Han har også erfaring fra undervisning i barne- og ungdomsskole. Han er også hovedredaktør av Verda og vi. Innføring i geografi (2019). Boken er en innføringsbok for studenter på høgskole- og universitetsnivå.

Espen Helgesen er utdannet sosialantropolog og jobber som førsteamanuensis i samfunnsfag i grunnskolelærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet. Han er særlig opptatt av identitet, sosialisering og sosial ulikhet i samfunnsfaget, og har jobbet med disse temaene i Norge, USA og Sør-Afrika. Han har forsket på barn og unges bruk av digital teknologi, og har blant annet publisert tekster om sosiale medier, nettmobbing og japansk populærkultur i Norge.

Hege Christine Sørensen Isaksen er utdannet lektor med fagene engelsk og statsvitenskap. Hun har jobbet som lærer siden 2011 og er ansatt ved Fjell ungdomsskule. Hun underviser i fagene samfunnsfag, engelsk og spansk. Isaksen er spesielt opptatt av å lære elevene å se de store linjene i historien og at ingen hendelser kan ses isolert. Hennes forskningsinteresser er økosofi med fokus på menneskets holdning til, så vel som behandling av, naturen.

Gidske Leknæs Andersen er førsteamanuensis i geografi ved Universitetet i Bergen. Hun jobber med romlige data og anvendelse av GIS og fjernmåling til å studere landskaps- og arealbruksendringer i natur- og kulturlandskap. Hun er opptatt av å formidle hvordan kart og romlig informasjon kan hjelpe oss å forstå og løse utordringer i samfunnet.

Se opptak av digitalt kurs om Aktør!

Våren 2020 har flere av forfatterne til Aktør holdt webinar om Aktør.  

Nå kan du se opptak av webinaret: → Se webinar om Aktør her

Å binde seg til et læreverk man skal benytte i mange år fremover er utfordrende. 
For å gjøre valget enklere, tilbyr vi våre nye læreverk til fagfornyelsen med fornøyd-garanti i 2020.

Det betyr at dere i ro og mak kan bruke høsten til å vurdere om læreverket passer i deres undervisning. Om dere ikke er fornøyde, refunderer vi kjøpet og verket kan leveres tilbake uten returkostnader.
LES MER OM VÅR FORNØYD-GARANTI HER

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun