Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Samfunnsfag
Trinn: 8-10
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Heldigitalt

Vi arrangerer gratis Aktør-kurs i byer over hele landet!

Se oversikten og meld deg på her.

Aktør er et nytt, digitalt læreverk i samfunnsfag for hele ungdomstrinnet. I Aktør er aktivitetene sentrale og bidrar til å løfte elevenes handlingskompetanse i faget gjennom et tydelig fokus på problembasert læring og samarbeid.

Aktør avdekker samfunnets byggeklosser, drivkrefter og utfordringer og gjør samtidig elevene bevisst på sin rolle som aktører. Her får de verktøyene de trenger for å utforske samfunnsfaglige tema og løse utfordringer på sine premisser. Verket er tverrfaglig og fremtidsrettet og hjelper elevene med å trekke linjer og se sammenhenger.

Verket bygger på fagets kjerneelementer og gir samfunnsfaget en tydelig retning som bidrar til engasjerende og meningsfylte læringssituasjoner.

Det er flere måter å jobbe med Aktør på. Gjennom å være digital, legges det opp til fleksibilitet for både elev og lærer. Både elev og lærer får tilgang til alt innhold for alle tre trinn slik at læreren kan tilpasse undervisningen til sin klasse. Med verket er det mulig å drive differensiert undervisning som oppleves spennende og utfordrende for alle.

Klikk her for å bestille vurderingseksemplar, prøvetilganger og holde deg oppdatert om Aktør!

Gidske Leknæs Andersen er førsteamanuensis i geografi ved Universitetet i Bergen. Hun jobber med romlige data og anvendelse av GIS og fjernmåling til å studere landskaps- og arealbruksendringer i natur- og kulturlandskap. Hun er opptatt av å formidle hvordan kart og romlig informasjon kan hjelpe oss å forstå og løse utordringer i samfunnet.

Julie Ane Ødegaard Borge er undervisningsleder i Raftostiftelsen. Hun har doktorgrad i samfunnskunnskapsdidaktikk fra Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen med en studie av skolevalgene som politisk utdanning i Norge. Hennes forskningsinteresser er politisk deltakelse blant unge, aktive læringsmetoder, utdanning for bærekraftig utvikling og demokratisk medborgerskap. Borge er utdannet lektor med praksiserfaring fra ungdoms- og videregående skole og har ellers utdannelse fra Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge og fra forskningsopphold ved Universitetet i Washington.

Kjersti Dybvig er lektor med master i historiedidaktikk. Hun har jobbet som lærer siden 2008 og er ansatt ved Kristianslyst ungdomsskole. Hun underviser i fagene samfunnsfag, norsk og tysk. Hun er spesielt opptatt av nordisk Holocaust-historiografi samt kvinners og minoriteters plass i historieformidlingen. Det viktigste i hennes historieundervisning er å skape historiebevissthet og evne til å se sammenhenger og å kunne reflektere rundt ulike hendelser som direkte og indirekte påvirker hverandre.

Erlend Eidsvik er førsteamanuensis i geografi ved Høgskulen på Vestlandet. Han har doktorgrad fra Universitetet i Bergen og har vært ansatt ved HVL siden 2012. Her underviser han og veileder lærerstudenter. Forskningsfeltet inkluderer migrasjon, postkoloniale praksiser og geografiutdanning i komparative perspektiv. Han har også erfaring fra undervisning i barne- og ungdomsskole. Han er også hovedredaktør av Verda og vi. Innføring i geografi (2019). Boken er en innføringsbok for studenter på høgskole- og universitetsnivå.

Espen Helgesen er utdannet sosialantropolog og jobber som førsteamanuensis i samfunnsfag i grunnskolelærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet. Han er særlig opptatt av identitet, sosialisering og sosial ulikhet i samfunnsfaget, og har jobbet med disse temaene i Norge, USA og Sør-Afrika. Han har forsket på barn og unges bruk av digital teknologi, og har blant annet publisert tekster om sosiale medier, nettmobbing og japansk populærkultur i Norge.

I mars/april 2020 reiser vi rundt ulike steder i Norge og presenterer Aktør.

→ Klikk her for mer informasjon og påmelding

Her finner du en oversikt over datoer og byer. 
Vi tar forbehold om endringer.

  • 02.03.20: Alta
  • 09.03.20: Bodø
  • 10.03.20: Trondheim
  • 12.03.20: Molde
  • 16.03.20: Bergen
  • 25.03.20: Stavanger
  • 27.03.20: Oslo
  • 30.03.20: Kristiansand
  • 02.04.20: Førde

 

Produktutvalg