Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
199,-

Verdibasert klasseledelse
Verdiene i overordnet del i praksis

Verdier er noe vi definerer som viktigere, sannere og riktigere enn noe annet (Aadland mfl., 2006). I overordnet del av Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 beskrives opplæringens verdigrunnlag. 

Fellesverdiene for skolen er
  • menneskeverdet 
  • identitet og kulturelt mangfold 
  • kritisk tenkning og etisk bevissthet 
  • skaperglede, engasjement og utforskertrang 
  • respekt for naturen og miljøbevissthet 
  • demokrati og medvirkning

Det foreligger en klar forventning om at alle som jobber i skolen, skal navigere etter disse verdiene og omgjøre dem fra uttrykte verdier til bruksverdier, altså synliggjøre dem i ord og handlinger. Verdiene må praktiseres for å bli gyldige. Økt verdibevissthet kan gi oss økt kunnskap, påvirke holdningene våre og støtte gode handlinger. I denne boka vil du få innspill til hvordan du kan jobbe helt konkret med dette i klasserommet.
Forfattere:
ISBN:
9788245045482
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
80
Verdibasert klasseledelse